ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2567

วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567 ห้องสมุดจัดฐานพากเพียรค้นคว้า ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2567