ก.พ. 03

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมิณห้องสมุด

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมิณห้องสมุดดีเด่น จากสมาคมห้องสมุดแห่ประเทศไทย ด้วยความยินดียิ่ง ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ก.ย. 02

เชิญ นักเรียน ครู บุคลากร

เชิญ นักเรียน ครู บุคลากร สนใจทำดอกไม้จากเส้นพลาสติกและขนมปังได้ที่ฐานงานประดิษฐ์ในวันที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป

DSC02574DSC02575DSC02572  DSC02571

ก.ย. 02

เชิญชวนตักบาตรหนังสือ

เชิญชวนตักบาตรหนังสือ  เพื่อนำไปบริจาคให้โรงเรียนที่ขาดแคลนต่อไป ในวันพุธที่

4  กันยายน  2556 ณ สวนพุทธธรรม เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป

 

โรงเรียนใดที่ต้องการหนังสือ กรุณาแจ้งความประสงค์ได้ที่ห้องสมุดโรงเรียนสุราษฎร์ธานีติดต่อได้ที่ 081-8930849   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ก.ย. 02

เชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด

เชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2556

4  กันยายน  2556

มีกิจกรรมตามฐานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ได้แก่      1. ฐานศิลป์สร้างสรรค์                                          2. ฐานคัดลายมือภาษาจีน

                 3. ฐานหนังสือรางวัลซีไรท์                                 4. ฐานค้นคว้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                 5. ฐานหนังสือเล่มเล็ก                                         6. ฐานคณิตคิดสนุก

                 7. ฐานกฎหมายภาษีอากร                                   8. ฐานจารึกรัก

                 9. ฐานสารนุกรมไทย                                           10. ฐานโครงงาน

                11. ฐานเพลินเพลง                                              12. ฐานคำกลอนสอนอ่าน

                13. ฐานนาฏลีลา                                                   14. ฐานขนมโดนัท

                15. ฐานตัวละครในวรรณคดี                                16. ฐานอาหารชาววัง

                17. ฐานอาหารไทย                                              18. ฐานอาเซียน

                19. ฐาน  Story  Telling                                        20. ฐานเลี้ยงพระในพรรษา

                21. ฐานพฤกษศาสตร์                                          22. ฐานพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์

               23. ฐานตักบาตรหนังสือ                                       24. ฐานตลาดหนังสือ

               25. ฐานงานประดิษฐ์

 

ส.ค. 28

พัฒนาบุคลากร

ร่วมประชุมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

DSC02473 DSC02469

ส.ค. 28

คณะกรรมการการประเมินโรงเรียนแกนนำห้องสมุดมีชีวิต/ห้องสมุด3D

คณะกรรมการการประเมินโรงเรียนแกนนำห้องสมุดมีชีวิต/ห้องสมุด3D

DSC02526DSC02508

ส.ค. 28

คณะกรรมการของโรงเรียนรับการประเมิน

คณะกรรมการของโรงเรียนรับการประเมินคณะติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

DSC02259DSC02254

ส.ค. 28

รับการประเมินห้องสมุด 3D

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีรับการประเมินห้องสมุด 3ดี/ห้องสมุดมีชีวิต

DSC02593 DSC02595

ส.ค. 28

โรงเรียนทุ่งมะพร้าวศึกษาดูงาน

โรงเรียนทุ่งมะพร้าวจังหวัดพังงาศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

DSC02587 DSC02585

ส.ค. 28

ประชาสัมพันธ์

เรื่องการสั่งซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดให้กับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีมัธยมศึกษาปีที่ 6

DSC02613 DSC02623