กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2566 ณ หอสมุดวิชาการพิศิษฏ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้มี นางจิตรอนงค์ คงแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายอณาวิช ทิพยรักษา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

ภายในงานมีกิจกรรมชิงเงินรางวัล อาทิ ร้องเล่นเป็นตัวละคร แฟนพันธุ์แท้ห้องสมุด สธ.