Zone Display Information

 

 

พื้นที่หน้าจอประชาสัมพันธ์ Display Information

       หน้าจอแสดงข้อมูลนำเสนอจัดเป็นระบบหนึ่งที่อยู่ในระบบห้องสมุดไฮเทค ในส่วนของการนำเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่หน้าสนใจให้กับผู้เข้าใช้งานระบบ ห้องสมุดไฮเทค ด้วยหน้าจอ Display LCD ขนาดใหญ่ตั้งอยู่โซนของห้องสมุดไฮเทค ทำให้ผู้เข้าออกห้องสมุดสามารถสังเกตได้ง่าย และน่าสนใจ นำเสนอหนังสือแนะนำที่น่าอ่าน หรือ 10 หนังสือ TOP Vote

โดยระบบแสดง Information สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลการนำแสดงโชว์ได้อย่างเป็นเอกเทศอยู่ตลอดเวลา ที่การควบคุมการแสดงข้อมูลที่ห้องศูนย์กลาง Center Control