รำลึกคุณครูขุนวิชชา การพิศิษฎ์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายเกรียงไกร แก้วมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะทายาทคุณครูขุนวิชชาการพิศิษฏ์ ตัวแทนคณะครูเก่า คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนศิษย์เก่าคณะกรรมการสภานักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมวางพานพุ่ม พวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์ และทำบุญถวายมะตะกะภัตตาหาร เนื่องในกิจกรรมวันระลึกคุณครูขุนวิชชาการพิศิษฏ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคาร 90 ปี หอสมุดวิชาการพิศิษฏ์ และอาคารสม-เพชรวารี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม