22 กลยุทธ์การตลาด เพิ่มยอดขายและสร้างกำไรเงินล้าน

  22 กลยุทธ์การตลาด เพิ่มยอดขายและสร้างกำไรเงินล้าน  
ผู้เขียน: มนต์ชัย สุนทราวัฒน์

ขอแนะนำหนังสือที่จะพาผู้อ่านที่สนใจเรื่อง นักการตลาด หรือผู้ประกอบธุรกิจต่างๆ ไปเรียนรู้สุดยอดกลยุทธ์ด้านการตลาด ที่จะสร้างจุดแข็ง ความได้เปรียบ และการประสบความสำเร็จทางธุรกิจใน 22 กลยุทธ์การตลาด เพิ่มยอดขายและสร้างกำไรเงินล้าน” โดย มนต์ชัย สุนทราวัฒน์ ซึ่งรวบรวมวิธี และเทคนิคในการวางแผนทางการตลาดจำนวน 22 กลยุทธ์ ที่แม้แต่บุคคลทั่วไปก็สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง นอกจากนี้ยังมีการยกตัวอย่าง หรือเพิ่มกรณีศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ที่จะเป็นเครื่องมือให้นำไปปรับใช้ตามสถานการณ์ความเป็นจริงอย่างเหมาะสมหากใครกำลังมองหาตัวช่วยในการวางแผนด้านการตลาดที่ครบและสมบูรณ์ในเล่มเดียว จึงไม่ควรมองข้าม “22 กลยุทธ์การตลาด เพิ่มยอดขายและสร้างกำไรเงินล้าน” ที่จะนำยอดขายสูงสุด และกำไรเงินล้านมาสู่ธุรกิจได้ไม่ยาก หากเข้าใจ และวิเคราะห์ธุรกิจนั้นๆ อย่างถูกต้องและชาญฉลาด