อบรมยุวบรรณารักษ์ ปีการศึกษา 2565

      กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ ประจำห้องเรียนปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ 2565 โดยมี วิทยากร อ.ดร.ธณิศา สุขขารมณ์ พร้อมคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มาให้ความรู้