กิจกรรมดนตรีเที่ยงวัน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 หอสมุดวิชาการพิศิษฏ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรม ดนตรีเที่ยงวัน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้ร่วมกับนักเรียนชุมนุมดนตรี