รำลึกครูขุนวิชาการ พิศิษฎ์ ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 9 พ.ย 64