รำลึกคุณครูขุนวิชชา การพิศิษฎ์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายเกรียงไกร แก้วมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนทายาทคุณครูขุนวิชชาการพิศิษฏ์ ตัวแทนชมรมครูเก่าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพวงมาลัยหน้าอนุสาวรีย์ขุนวิชชาการพิศิษฏ์ พิธีสงฆ์ และถวายภัตตาหารเพล เนื่องในกิจกรรมวันระลึกคุณครูขุนวิชชาการพิศิษฏ์ ณ อาคาร 90 ปี หอสมุดวิชาการพิศิษฏ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี