อบรมยุวบรรณารักษ์ ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2566 ห้องสมุดได้จัดกิจกรรมอบรมยุวบรรณารักษ์ประจำห้องเรียน ปีการศึกษา 2566 โดยมีนายชัยณรงค์ แดงหวาน รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีและอาจารย์คณภูมิ รตินที จากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากร