กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 15 กุมภาพันธ์ 2566

    เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดงาน OPENHOUSE 2022 ” เปิดบ้าน ส.ธ. สู่สีสันแห่งการเรียนรู้ “

    โดยงานห้องสมุดได้จัดนิทรรศการ ห้องสมุดมีชีวิต ณ อาคาร 90 ปี หอสมุดวิชชาการพิศิษฎ์ ในงานมีกิจกรรม อาทิ -ฐานทำที่คั่นหนังสือ -ดนตรีโฟล์คซองของนักเรียน -ประกวดเล่าเรื่องความประทับใจจากหนังสือที่อ่าน รางวัลชนะเลิศ 1,000 บาท