สิงหาคม 2013 archive

ส.ค. 28

พัฒนาบุคลากร

ร่วมประชุมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

ส.ค. 28

คณะกรรมการการประเมินโรงเรียนแกนนำห้องสมุดมีชีวิต/ห้องสมุด3D

คณะกรรมการการประเมินโรงเรียนแกนนำห้องสมุดมีชีวิต/ห้องสม …

Continue reading

ส.ค. 28

คณะกรรมการของโรงเรียนรับการประเมิน

คณะกรรมการของโรงเรียนรับการประเมินคณะติดตามตรวจสอบและปร …

Continue reading

ส.ค. 28

รับการประเมินห้องสมุด 3D

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีรับการประเมินห้องสมุด 3ดี/ห้องสมุดม …

Continue reading

ส.ค. 28

โรงเรียนทุ่งมะพร้าวศึกษาดูงาน

โรงเรียนทุ่งมะพร้าวจังหวัดพังงาศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรี …

Continue reading

ส.ค. 28

ประชาสัมพันธ์

เรื่องการสั่งซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดให้กับนักเรียนโรงเร …

Continue reading

ส.ค. 13

เชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2556

เชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2556 1-31 สิง …

Continue reading

ส.ค. 13

เชิญ บริจาคหนังสือ “หนังสือเพื่อน้อง”

เชิญ บริจาคหนังสือ “หนังสือเพื่อน้อง” ได้ที่ห้องสมุดโรง …

Continue reading

ส.ค. 13

วิทยาลัยเทคนิคตะกั่วป่า ศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

วิทยาลัยเทคนิคตะกั่วป่า สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ทัศนศึ …

Continue reading

ส.ค. 13

อบรมห้องสมุดไฮเทค

ห้องสมุดโรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้มีการจัดอบรมห้องสมุดไฮเท …

Continue reading