พ.ย. 02

ประกวดราคาซื้องานจัดซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ประกวดราคาซื้องานจัดซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกดูรายละเอียด >>> ประกาศประกวดราคาซื้องานจัดซื้ออุปกรณ์

ต.ค. 25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริษัทจัดทัศนศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริษัทจัดทัศนศึกษา

โครงการกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม

ณ ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกดูรายละเอียด >>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ต.ค. 20

ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2560

ต.ค. 16

ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้องานจัดซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกดูรายละเอียด >>>ประกาศ ประกวดราคาซื้องานจัดซื้ออุปกรณ์โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ต.ค. 16

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

คลิกดูรายละเอียด >>> การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ต.ค. 10

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริษัทจัดทัศนศึกษา โครงการกิจกรรมค่ายวิทยาศาตร์ คณิตศาตร์ และสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริษัทจัดทัศนศึกษา

โครงการกิจกรรมค่ายวิทยาศาตร์ คณิตศาตร์ และสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกดูรายละเอียด >>> ประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริษัทจัดทัศนศึกษา

ต.ค. 09

ประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2560

ดูผลการจาก BookMark2551 4
ดูผลการจาก Semester2551 2

ต.ค. 05

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คลิกดูรายละเอียด >>>ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ

ก.ย. 26

ค่ายโอลิมปิกวิชาการ

ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย1

วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

คลิกดูรายละเอียด >>> รายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์ เข้ารับการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ

คลิกดูรายละเอียด >>> ตารางกิจกรรม-กำหนดการ-สิ่งที่ต้องเตรียม-ค่ายสอวน-2560

ก.ย. 23

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษา

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีมีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษา

โครงการ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศมาเลเซีล

และสาธารณรัฐสิงคโปร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกดูรายละเอียด >>> ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษา