พ.ค. 09

ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2560

พ.ค. 04

ประกาศงดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน

เม.ย. 24

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

เม.ย. 24

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งนักการ/ภารโรง และ ยามรักษาความปลอดภัย

เม.ย. 19

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์ ตำแหน่งนักการ/ภารโรง และยามรักษาความปลอดภัย

คลิกดูรายละเอียด >>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์ ตำแหน่งนักการ/ภารโรง และยามรักษาความปลอดภัย

เม.ย. 19

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

คลิกดูรายละเอียด >>>  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

เม.ย. 12

ประกาศการจัดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

คลิกดูรายละเอียด >>> ประกาศการจัดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

 

เม.ย. 08

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย
คลิกดูรายละเอียด >>> รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย

เม.ย. 08

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ/ภารโรง

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ/ภารโรง
คลิกดูรายละเอียด >>> รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ/ภารโรง

เม.ย. 08

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
คลิกดูรายละเอียด >>> ประกาศรับเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน.doc
Page 3 of 4012345...102030...Last »