สถิติสำหรับการวิจัยของครู ตอนที่ 3 (โดย ผศ.ดร. มนตรี วงษ์สะพาน) เรื่อง t-test Dependent Samples

https://youtu.be/YbrF0aNATs8

การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา: กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย”

https://sym16.onec.go.th/

สถิติสำหรับการวิจัยของครู ตอนที่ 2 (โดย ผศ.ดร. มนตรี วงษ์สะพาน)

https://www.youtube.com/watch?v=i-J2jNC30Zo

 

สถิติสำหรับการวิจัยของครู ตอนที่ 2

สถิติสำหรับการวิจัยของครู ตอนที่ 1 ( โดย ผศ.ดร. มนตรี วงษ์สะพาน)

https://www.youtube.com/watch?v=yWCgKsR99Nw

สถิติสำหรับการวิจัยของครู ตอนที่ 1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการวิจัย การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ขอเชิญทุกท่านเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะ
วันที่ 21 สิงหาคม 2564
ช่วงเวลา 9.00-12.00 น.
===> ฟรี !!!

ประชาสัมพันธ์การอบรม

ครูวิทยาศาสตร์วิถีใหม่ จัดการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร❓ ให้น่าสนใจและสะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์🔬
📢โอกาสดีๆ ฟรีๆ ที่ครูวิทย์ยุคนี้ไม่ควรพลาด!!!

🌟สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
📢ขอเชิญนิสิต นักศึกษาและครูวิทยาศาสตร์ทุกสังกัดที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 📲 ในหัวข้อ “ครูวิทยาศาสตร์วิถีใหม่ จัดการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร ให้น่าสนใจและสะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์” 🚩ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น.