ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

มกราคม 29, 2021 วิชาการ 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี กำหนดการจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2564 เวลา 07.40 – 08.30 น.  ตามตาราง คลิกประกาศ

No Image

มกราคม 25, 2021 วิชาการ 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดกำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหน่วยและแผนการเรียนรู้ แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนวันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี วิทยากรบรรยายโดย นายสม [อ่านต่อ]

แบบสำรวจน้ำหนัก-ส่วนสูง นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

มิถุนายน 17, 2020 วิชาการ 0

แจ้ง นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจน้ำหนัก-ส่วนสูง เพื่อใช้ในระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล คลิกที่นี่ 

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2558

มกราคม 21, 2015 วิชาการ 0

ปฎิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 แสดงปฏิทินด้วย google