ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

มีนาคม 19, 2018 nikhom 0

ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE และ พสวท. เพิ่มเติมครั้งที่ 1 โครงการ MSET เพิ่มเติมครั้งที่ 1 โครงการ GIFTED เพิ่มเติมครั้งที่ 1 โครงการศิลป์-ภาษา เพิ่มเติมครั้งที่ 1

ประกาศผลการสอบเข้าโครงการห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

มีนาคม 19, 2018 nikhom 0

ประกาศผลการสอบเข้าโครงการห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 โครงการพิเศษโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สสวท. และคณิตฯ-วิทย์ม.ต้น เพิ่มเติมครั้งที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ MSET เพิ่มเติมครั้งที่ 1 โครงการหลักสูตรภ [อ่านต่อ]

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มีนาคม 16, 2018 budget 0

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)>>>download>>>ประกาศ16.3.61

ประกวดราคาจ้างการจ้างทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มีนาคม 16, 2018 budget 0

ประกวดราคาจ้างการจ้างทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>>download>>>ประกาศ16.3.61