เรียก ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ แผนวิทย์-คณิต รายงานตัวเพิ่มเติมครั้งที่ 3

เมษายน 3, 2020 st scinai 0

คลิกประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง  การรายงานตัวและเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) คลิกระบบรายงานตัว ม.4 คลิกประกาศโรงเรียนสุราษฎร [อ่านต่อ]

ผลการรายงานตัว-ผลการเลื่อนแผนการเรียน-เรียกรายงานตัวเพิ่มเติม-ม.3 เดิม

เมษายน 2, 2020 st scinai 0

คลิก ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่รายงานตัวและผลการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม คลิก ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่ [อ่านต่อ]

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

เมษายน 1, 2020 ictcenter 0

ตามที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน ๑ อัตรา บัดนี้ขั้นตอนการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ให้ผ [อ่านต่อ]

ประกาศ!!! เรียนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล

มีนาคม 30, 2020 ictcenter 0

เรียนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 กรอกข้อมูลให้เสร็จ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563 สา [อ่านต่อ]

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง เลื่อนการรับ ปพ.1 , ปพ.2

มีนาคม 30, 2020 tatsanee 0

  ตามที่ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้แจ้งการรับ ปพ.1, ปพ.2 ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 2 เมษายน 2563 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 3 เมษายน 2563 ไปแล้วนั้น เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ขยายเวลาปิดสถานประกอบการต่อไปอีก 1 [อ่านต่อ]

ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

มีนาคม 26, 2020 ictcenter 0

ตามที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โดยคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ขั้นตอนการดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร โดยมี [อ่านต่อ]

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2563

มีนาคม 26, 2020 budget 0

    โรเรียนสุราษฎร์ธานี  ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  การสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา2563>>.ประกาศผู้ชนะการสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตฯ

ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม

มีนาคม 26, 2020 st scinai 0

ให้ผู้ที่สอบได้ในลำดับ 1 – 222 ตามประกาศ รายงานตัว ผ่านระบบออนไลน์ https://forms.gle/DiTGMQ9xEqUBpY6N9 พร้อมแนบไฟล์หรือรูปภาพ “แบบรายงานตัว” รูปแบบตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2563 หากนักเรียนไม่รายงานตัวตามวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธ [อ่านต่อ]

ประกาศ การยืนยันสิทธิ์การเปลี่ยนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นม.4 แผนวิทย์-คณิต

มีนาคม 25, 2020 st scinai 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง  การยืนยันสิทธิ์การเปลี่ยนโครงการห้องเรียนพิเศษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  โดยให้ผู้ที่สอบได้ในลำดับตามในประกาศ ยืนยันสิทธิ์การเปลี่ยนโครงกา [อ่านต่อ]

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และบ้านพักครู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มีนาคม 24, 2020 budget 0

  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และบ้านพักครู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ