ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566

กุมภาพันธ์ 6, 2023 วิชาการ 0

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Click การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนทั่วไป Click เอกสารแนบท้ายที่ 1 เกณฑ์การพิจา [อ่านต่อ]

ประกาศผลการคัดเลือก ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

มีนาคม 27, 2023 science 0

คลิก อ่านประกาศผล ม.1 ประเภทนักเรียนทั่วไป คลิก อ่านประกาศผล ม.4 ประเภทนักเรียนทั่วไป คลิก อ่านประกาศผล ม.1 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ คลิก อ่านประกาศผล ม.4 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ โดยให้นักเรียน ม.1 มารายงานตัวในวันที่ 29 มีนาคม 2566 และ นักเรียน ม.4 มารายงานต [อ่านต่อ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน, สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย

มีนาคม 27, 2023 hr 0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน, สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย อ่านประกาศ

ประกาศ ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างชาติจัดการเรียนการสอนฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มีนาคม 23, 2023 budget 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างครูชาวต่างชาติจัดการเรียนการสอน โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (ENGLISH PROGRAM) และครูต่างชาติจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษห้องเรียนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล [อ่านต่อ]

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง สรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประจำปีการศึกษา 2566

มีนาคม 22, 2023 hr 0

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียนโรงเรียนสุราษฏร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. ต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียน [อ่านต่อ]

ประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อประกอบการบริการถ่ายเอกสาร ซุ้ม A (ด้านอาคาร 3) และซุ้ม B (ด้านอาคาร 4) ประจำปีการศึกษา 2566

มีนาคม 21, 2023 budget 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อประกอบการบริการถ่ายเอกสาร ซุ้ม A (ด้านอาคาร 3) และซุ้ม B (ด้านอาคาร 4) ประจำปีการศึกษา 2566 รายละเอียดดังนี้>>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ข้อมูลนักเรียน/สารสนเทศและดูแลความปลอดภัยนักเรียน

มีนาคม 21, 2023 hr 0

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ข้อมูลนักเรียน/สารสนเทศและดูแลความปลอดภัยนักเรียน อ่านประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ

มีนาคม 21, 2023 hr 0

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ อ่านประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี

มีนาคม 21, 2023 hr 0

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี อ่านประกาศ