ให้นักเรียน ม.4 ที่แจ้งความประสงค์มอบตัวโดยการชำระเงิน

เมษายน 16, 2021 science 0

click อ่านประกาศ เรื่องให้ผู้สอบได้ที่แจ้งความประสงค์ในการเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) มอบตัวโดยการชำระเงินบำรุงการศึกษา

ประกาศประกวดราคาจ้างครูชาวต่างชาติจัดการเรียนการสอนหลักสูตรห้องเรียนโครงการ English Program ประจำปีการศึกษา 2564

เมษายน 16, 2021 budget 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาจ้างครูต่างชาติ โครงการ English program ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดดังนี้ >>>ประกาศจ้างครูต่างชาติ โครงการ English program ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

เรียกรายงานตัว ม.4 ห้องเรียนพิเศษเพิ่มเติมครั้งที่ 1

เมษายน 11, 2021 science 0

click  ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง  เรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

เรียกรายงานตัว ม.1 ห้องเรียนพิเศษ เพิ่มเติมครั้งที่ 1

เมษายน 10, 2021 science 0

Click ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง  เรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) Click ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี [อ่านต่อ]

ประกาศผลการสอบโครงการพิเศษ ม.1 , ม.4 และนักเรียน ม.3 เดิม

เมษายน 7, 2021 webadmin 0

ประกาศผล ม.1 กลุ่มโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต https://drive.google.com/file/d/1n2gO2E0udWeBotT9c8FB-37XFdzR9FCs/view?usp=sharing ประกาศผล ม.1 English Program : EP https://drive.google.com/file/d/1jtoX95Rq9fKYdwQghMCTqkcU_vxdZXHO/view?usp=sharing [อ่านต่อ]

ประกาศ!!! สรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2564

เมษายน 5, 2021 ictcenter 0

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสาร ได้ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบ >>>เอกสารแนบ<<<

No Image

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมษายน 1, 2021 budget 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ >>ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

ประกาศห้องแนวปฏิบัติ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักเรียน ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ 2564

มีนาคม 29, 2021 science 0

ประกาศแนวปฏิบัติในการเข้าสอบและตารางสอบ CLICK รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ ม.1  CLICK รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ ม.4 CLICK

มีนาคม 25, 2021 วิชาการ 0

ประกาศรายชื่อสอบวัดศักยภาพด้านวิชาการเข้าเรียน 4 ประเภท ม.3เดิม ตารางสอบ