ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีสากล(ดุริยางค์)

กรกฎาคม 18, 2024 hr 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีสากล(ดุริยางค์) อ่านประกาศ

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพธาวาส เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพ่นสารเคมีป้องกันไข้เลือดออก ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์และป้องกันการขยายพันธุ์ยุงลายในโรงเรียน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 งานอนามัยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพธาวาส เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พ่นสารเคมีป้องกันไข้เลือดออก ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์และป้องกันการขยายพันธุ์ยุงลายให้กับโรงเรียนสุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [อ่านต่อ]

การประเมินการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี นำโดยนายเกรียงไกร แก้วมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นฟื้นฐาน [อ่านต่อ]

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่องการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีสากล(ดุริยางค์)

กรกฎาคม 16, 2024 hr 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่องการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีสากล(ดุริยางค์) อ่านประกาศ

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ

กรกฎาคม 11, 2024 hr 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ อ่านประกาศ

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน, สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ

กรกฎาคม 9, 2024 hr 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน, สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ อ่านประกาศ

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

กรกฎาคม 9, 2024 hr 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา อ่านประกาศ

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

กรกฎาคม 5, 2024 hr 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อ่านประกาศ