ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ชั้น ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

กุมภาพันธ์ 21, 2020 st scinai 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. – วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น. และพิมพ์ใบสมัครไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 [อ่านต่อ]

แนวปฏิบัติการซ่อมเสริม/แก้ตัว/เรียนซ้ำ สำหรับนักเรียน ปฎิทินเดือน มีนาคม-เมษายน-พฤษภาคม 2563

กุมภาพันธ์ 20, 2020 ictcenter 0

ประกาศ!!! นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินขั้นต่ำ (0) และผลการเรียนที่มีเงื่อนไข (ร,มส) ตามระเบียบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางฯ จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้นๆ ฉะนั้นนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามปฏ [อ่านต่อ]

ประกาศ!!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน จำนวน ๒ อัตรา

กุมภาพันธ์ 17, 2020 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน จำนวน ๒ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๔-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร ๓ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ >>> ประกาศรับสมัคร คน [อ่านต่อ]

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

กุมภาพันธ์ 11, 2020 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศ!!! ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบ >>> ตารางสอบ 2-62

ประกาศ!!! ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

กุมภาพันธ์ 7, 2020 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศผู้ได้รับการเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย >>> ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

กุมภาพันธ์ 3, 2020 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา รายละเอียในเอกสารที่แนบท้าย >>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก จนท.โสตทัศนศึกษา

ประกาศ!!! ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2563

มกราคม 28, 2020 ictcenter 0

ประกาศ  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี !!! เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และ 4   ปีการศึกษา 2563 ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายนี้ ประเภทห้องเรียนปกติ  ประกาศรับนักเรียน63ปกติ ประเภทห้องเรียนพิเศษ  ประกาศรับนักเรียน63พิเศษ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

มกราคม 22, 2020 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ (เว้นวันหยุดราชการ) ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบท้ายประกาศ >>> ประกาศรับสมัคร จนท.โสตทัศนศึกษา

No Image

ประกาศ!!! ตารางสอบและตารางห้องสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ธันวาคม 16, 2019 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศ!!! ตารางสอบและตารางห้องสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ตางรางห้องสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศ!!! รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการห้องเรียน

พฤศจิกายน 29, 2019 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการห้องเรียน ตามรายละเอียดในเอกสารแนบประกาศผลการรับสมัคร จนท.ห้องเรียน 29 พ.ย. 62