ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพธาวาส เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพ่นสารเคมีป้องกันไข้เลือดออก ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์และป้องกันการขยายพันธุ์ยุงลายในโรงเรียน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 งานอนามัยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพธาวาส เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พ่นสารเคมีป้องกันไข้เลือดออก ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์และป้องกันการขยายพันธุ์ยุงลายให้กับโรงเรียนสุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [อ่านต่อ]

การประเมินการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี นำโดยนายเกรียงไกร แก้วมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นฟื้นฐาน [อ่านต่อ]

วันคล้ายวันสถาปนคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นายเกรียงไกร แก้วมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี และนายอณาวิช ทิพย์รักษา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นำผู้กำกับลูกเสือ กองลูกเสือเกียรติยศเชิญธงลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และวงโยธวาทิตโรงเรียน [อ่านต่อ]

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภณัฐ ธนาพล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภณัฐ ธนาพล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ผ่านการคัดเลือกผู้แทนศูนย์ คอมพิวเตอร์โอลิมปิก ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 เข้าร่วมการแข่งขัน คอมพิวเตอร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ [อ่านต่อ]

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายสิรภพ พิมพ์แก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายสิรภพ พิมพ์แก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กีฬาเทเบิลเทนนิส ยุวชนทีมชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” จังหวัดราชบุรี

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายณภัทร ลายประเสริฐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายณภัทร ลายประเสริฐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ผ่านการคัดเลือกผู้แทนศูนย์ ชีววิทยาโอลิมปิก ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 เข้าร่วมการแข่งขัน ชีววิทยาโอลิมปิก ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 3-8 เมษายน 25 [อ่านต่อ]

การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2567

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและมีสิทธิ์สอบรอบสอง การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2567

อบรมเชิงปฏิบัติการ Learning with iPad

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567 งานสื่อ และนวัตกรรม กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning with iPad กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี ดิจิตัล โดยมี นายเกรียงไกร แก้วมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน [อ่านต่อ]