หมายเลขโทรศัพท์-อีเมล

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 88 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร:  077-287512 , 077-272300 , Fax : 077-284985 , e-mail : surat@st.ac.th  

 

เบอร์ติดต่อประจำสำนักงาน
กลุ่มงาน เบอร์โทรศัพท์
สำนักงานผู้อำนวยการ 08-8757-2557
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 086-476-3592
กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป 086-476-3593
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 086-476-3596
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 086-476-3597
กลุ่มบริหารงานบุคคล 086-476-9009
สำนักงานโครงการภาคภาษาอังกฤษ 088-757-0735
งานประชาสัมพันธ์ 086-476-3594