โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายณภัทร ลายประเสริฐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายณภัทร ลายประเสริฐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ผ่านการคัดเลือกผู้แทนศูนย์ ชีววิทยาโอลิมปิก ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2566
เข้าร่วมการแข่งขัน ชีววิทยาโอลิมปิก ระดับชาติ
ระหว่างวันที่ 3-8 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น