พ.ค. 19

แบบฟอร์มบันทึกข้อความการจัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ประกาศใช้แบบฟอร์มบันทึกข้อความการจัดซื้อจัดจ้าง ใหม่
กำหนดเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป
คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม บันทึกขอซื้อ-จ้าง.ล่าสุด 2560

แบบฟอร์ม บันทึกขอซื้อ-จ้าง.ล่าสุด 2560

พ.ค. 18

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

เพื่อปฏิบัติหน้าที่  ตำแหน่ง คนสวน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

คลิกดูรายละเอียด >>> ประกาศรับสมัครคนสวน 17 – 25 พ.ค. 60.doc

พ.ค. 09

ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2560

พ.ค. 04

ประกาศงดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน

เม.ย. 24

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

เม.ย. 24

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งนักการ/ภารโรง และ ยามรักษาความปลอดภัย

เม.ย. 19

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์ ตำแหน่งนักการ/ภารโรง และยามรักษาความปลอดภัย

คลิกดูรายละเอียด >>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์ ตำแหน่งนักการ/ภารโรง และยามรักษาความปลอดภัย

เม.ย. 19

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

คลิกดูรายละเอียด >>>  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

เม.ย. 12

ประกาศการจัดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

คลิกดูรายละเอียด >>> ประกาศการจัดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

 

เม.ย. 08

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย
คลิกดูรายละเอียด >>> รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย
Page 1 of 3812345...102030...Last »