มี.ค. 27

รายงานผลการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560

card_logo9999999

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

รายงานผลการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

สรุปผลการรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ประเภท จำนวนรับ 27 มี.ค. 60 28 มี.ค. 60 29 มี.ค. 60 30 มี.ค. 60 รวม
เขตพื้นที่บริการ 120 151 155 306
ทั่วไป 120 108 69 177
ความสามารถพิเศษ กีฬา 4 4  4 8
ศิลปะ 4 5  6 11
รวม 248 268 234   502

หมายเหตุ  จำนวนนักเรียนที่ได้นับเฉพาะอันดับหนึ่ง

 

สรุปผลการรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ประเภท จำนวนรับ 27 มี.ค. 60 28 มี.ค. 60 29 มี.ค. 60 30 มี.ค. 60 รวม
วิทย์-คณิต 24 82 21 103
ศิลป์-คำนวณ 16 26 6 32
ศิลป์-ภาษา 16 23 6 29
นักเรียน ม.3 เดิม 224
รวม 280 131 33 164

หมายเหตุ  จำนวนนักเรียนที่ได้นับผู้ที่เลือกแผนการเรียนเฉพาะอันดับหนึ่ง

มี.ค. 27

ประกาศยกเลิกการจัดซื้อหนังสือเรียน

มี.ค. 24

ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้นม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้น ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

card_logo1
นักเรียนชั้น ม.1
ประกาศรายงานตัวนักเรียนโครงการ EP (สำรอง)
นักเรียนชั้น ม.4
โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE และ พสวท. เพิ่มเติม 2
โครงการ (MSET) เพิ่มเติม 2
โครงการ Gifted เพิ่มเติม 2
โครงการศิลป์-ภาษา เพิ่มเติม 2

 

 

มี.ค. 23

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจัดทำชุดพละ

มี.ค. 21

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

card_logo1

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2559 
ที่มีศักยภาพเหมาะสมด้วยการพิจารณาคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายละเอียดการมอบตัวนักเรียน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ศิลป์-คำนวณ

ศิลป์-ภาษา

สำรอง

นักเรียนรายงานตัว วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.

มี.ค. 20

ประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2559

ดูผลการจาก BookMark2551 4
ดูผลการจาก Semester2551 2

มี.ค. 18

ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

 

โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE และ พสวท.
โครงการ (MSET)
โครงการ Gifted
โครงการศิลป์-ภาษา
pra-m4

มี.ค. 18

ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ประกาศผลการสอบเข้าโครงการห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 1


โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สสวท.และคณิตฯ-วิทย์ม.ต้น

โครงการห้องเรียนพิเศษ MSET

โครงการห้องเรียนพิเศษ EP

มี.ค. 16

การจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโนบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ

คลิกดูรายละเอียด  >>> ประกาศหนังสือเรียน ปี2560

มี.ค. 15

สรรหาผู้ประกอบการประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2560

คลิกดูรายละเอียด  >>> ประกาศสรรหาผู้ประกอบการประกันภัยอุบัติเหตุ
Page 1 of 3612345...102030...Last »