พ.ค. 24

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีร่วมพิธีทางศาสนา เวียนเทียนและฟังพระธรรมเทศนา

วิสาขบูชา2559

ด้วยในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 ตรงกับวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญสูงสุดในพระพุทธศาสนา

นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ร่วมพิธีทางศาสนา เวียนเทียนและฟังพระธรรมเทศนา ณ วัดธรรมบูชา

ในวันพฤหัาบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559

พ.ค. 11

รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อประกอบการจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดห้องสุขาโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

card_logo1-9ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อประกอบการจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดห้องสุขาโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2559

คลิกดูรายละเอียด >>> ประกาศผู้เสนอราคาได้ประมูลห้องน้ำ 2559

พ.ค. 10

ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2559

พ.ค. 06

ปรับพื้นฐานนักเรียน ปีการศึกษา 2559

card_logo1-2

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศกำหนดการปรับพื้นฐานนักเรียน ปีการศึกษา 2559

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

พ.ค. 06

กำหนดการปฐมนิเทศ “เปิดห้องรับน้องใหม่ ปี 2559”

card_logo1-9

กำหนดการปฐมนิเทศ “เปิดห้องรับน้องใหม่ ปี 2559”

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2559

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559

ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

คลิกดูรายละเอียด >>> กำหนดการปฐมนิเทศ “เปิดห้องรับน้องใหม่ ปี 2559”

พ.ค. 03

ประกาศสรรหาผู้ประกอบการจ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำโรงเรียน

card_logo1-9ประกาศสรรหาผู้ประกอบการ
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

เม.ย. 10

เรียกนักเรียนบัญชีสำรองประเภท นักเรียนชั้นม.3 เดิม ในปีการศึกษา 2558 ที่มีศักยภาพเหมาะสม

card_logo1-9

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีเรียกนักเรียนบัญชีสำรองประเภท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบหลักสูตรการศึกษาขั้นบังคับ ในปีการศึกษา 2558 ที่มีศักยภาพเหมาะสมคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
🙂  มารับหลักฐานการมอบตัวในวันที่ 10 เมษายน 2559 ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ก่อน 16.30 น.
🙂  มามอบตัวในวันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

เม.ย. 05

ประกาศผลการสอบเข้านักเรียนชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม 2

card_logo1
นักเรียนชั้น ม.1
ประกาศรายงานตัวนักเรียนโครงการ EP (สำรอง)
นักเรียนชั้น ม.4
โครงการ (MSET) เพิ่มเติม 2
โครงการ Gifted เพิ่มเติม 2
โครงการศิลป์-ภาษา เพิ่มเติม 2

นักเรียน ม.3 เดิม (บัญชีสำรอง)

 

เม.ย. 04

ระเบียบเครื่องแต่งกายโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

 

ประกาศถึง นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จะมอบตัว
ในวันที่ 3 เมษายน 2559 วันที่ 9 เมษายน 2559 และวันที่ 10 เมษายน 2559
ให้แต่งเครื่องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

1459413691572 1459413692792
1459413693896 1459413694886

เม.ย. 01

ประกาศผลการสอบเข้านักเรียนชั้น ม.1, ม.4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2559

card_logo1นักเรียนชั้น ม.1
ประกาศผลนักเรียนทั่วไป
ประกาศผลนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ประกาศผลนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

นักเรียนชั้น ม.4
ประกาศนักเรียนทั่วไป 
ประกาศนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

Page 1 of 3112345...102030...Last »