Mar 26

สถิติการสมัครนักเรียนประเภทในเขตบริการและทั่วไป ชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2558

สถิติการสมัครนักเรียนประเภทในเขตบริการและทั่วไป ชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2558 

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

 

สถิติการสมัครประเภทในเขตบริการและทั่วไป ชั้น ม.1 

ประเภท
จำนวนรับ
20-มี.ค.-58
21-มี.ค.-58
22-มี.ค.-58
23-มี.ค.-58
24-มี.ค.-58
รวม
ในเขตบริการ
120 147 80 50 46 30 353
ทั่วไป
120 99 90 55 27 20 291
ความสามารถพิเศษ
กรีฑา 4 8 2 - - - 10
ดนครี/นาฎศิลป์ 4 4 1 - - - 5
รวม
248 258 173 105 73 50 659

สถิติการสมัครประเภททั่วไป ชั้น ม.4 เฉพาะอันดับหนึ่ง

ประเภท
จำนวนรับ
20-มี.ค.-58
21-มี.ค.-58
22-มี.ค.-58
23-มี.ค.-58
24-มี.ค.-58
รวม
วิทย์ – คณิต
30 66 40 25 22 16 169
ศิลป์ – คำนวณ
10 21 5 6 5 2 39
ศิลป์ – ภาษา
16 27 26 6 6 11 76
ม.3 ร.ร. เดิม
224 - - - - 224 224
รวม
280 114 71 37 33 253 508

 

 

Mar 26

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพิ่มเติม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงการ EET เรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 2
โครงการ EP เรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 2


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการ พสวท.เรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 2
โครงการ EET เรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 2
โครงการ Gifted เรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 2
นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม เรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 1

Mar 25

สอบราคาจ้างจัดทำซุ้มการะเวกหลังอาคาร ๓ และอาคาร ๔ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

card_logo9999999คลิกรายละเอียด >>> ประกาศสอบราคาจ้างทำซุ้ม

Mar 24

ประกาศผลนักเรียนความสามารถพิเศษ

ประกาศผลนักเรียนความสามารถพิเศษม.1 ปีการศึกษา 2558

Mar 20

ดูผลการเรียน Online ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

07101020110202online1

Mar 12

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.3 เดิม

card_logo9999999ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ที่มีศักยภาพเหมาะสมด้วยการพิจารณาคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
ประกาศผลม.3เดิม

Mar 12

เรื่อง การจัดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

card_logo9999999คลิกรายละเอียด >>> การจัดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

Mar 11

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพิเศษ เพิ่มเติมครั้งที่ 1

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงการพิเศษ สสวท-คณิตวิทย์
โครงการ EET
โครงการ EP


นักเรียนชั้นมธยมศึกษาปีที่ 4

โครงการพิเศษMOU-พสวท
โครงการพิเศษ(Gifted)
โครงการพิเศษ EET
โครงการพิเศษศิลป์ภาษา

Mar 10

ประกาศ เรื่องการทำประกันอุบัติเหตุนักเรียนปีการศึกษา 2558

card_logo9999999ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีนโยบายจัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนและบุคลากรทุกคน จึงขอให้ผู้ที่สนใจ ร่วมเสนอราคา เบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน – กลุ่ม สามารถส่งเอกสารได้ที่ กลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 มีนาคม 2558

Mar 03

ประกาศผลการสอบนักเรียน ม.1,ม.4 โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2558

card_logo9999999ตามที่โรงเรียนได้สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 และวันที่ 1 มีนาคม 2558 ไปแล้วนั้น โรงเรียนสุราษฎร์ธานีขอประกาศผลการสอบนักเรียนโครงการพิเศษ รายละเอียดดังนี้

Read the rest of this entry »

Page 1 of 2212345...1020...Last »