ก.พ. 02

ปฏิทินการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

คลิกดูรายละเอียด>>>ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4

ก.พ. 13

ภาพกิจกรรมชุมนุมและ Open House

ก.พ. 08

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

คลิกดูรายละเอียด>>>ตารางสอบ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

คลิกดูรายละเอียด>>>ตารางห้องสอบ

 

ก.พ. 05

ปฏิทินการรับนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2561

ธ.ค. 18

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกำหนดกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันพุธที่ 27-วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560

ตารางสอบ

ตารางห้องสอบ

ธ.ค. 08

75ปี วันวิญญาณ 100ปี ชาตกาลครูลำยอง ประจำปี 2560

ธ.ค. 02

สศส 2494

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

พ.ย. 30

เลื่อนการประชุม มผ

พ.ย. 28

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้องานจัดซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้องานจัดซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกรายละเอียด>>> ประกาศผู้ชนะ21.11.60

พ.ย. 27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาและหลอดไฟอาคารพลานามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาและหลอดไฟอาคารพลานามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>> คลิกรายละเอียด>>>ประกาศผู้ชนะ