เม.ย. 16

ประกาศรับสมัครตำแหน่งงาน

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รายละเอียด ประกาศรับสมัครสำนักงาน

เม.ย. 10

ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ EP เพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร EP เพิ่มเติม

เม.ย. 09

คนเก่ง ส.ธ. คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

IMG_9388_resizeคนเก่งคณิตศาสตร์
นายชวกร พานิช ได้ที่ 1 ของประเทศ คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2556
IMG_9403_resizeคนเก่งวิทยาศาสตร์
เด็กหญิงขวัญชนก ลี้ยุทธานนท์ ได้ที่ 1 ของประเทศ คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2556

Read the rest of this entry »

เม.ย. 06

ประกาศผลการสอบนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทเขตพื้นที่บริการ/ทั่วไป(เพิ่มเติม)

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนทั่วไป (เพิ่มเติม)

เม.ย. 02

ประกาศนักเรียนชั้น ม.4

นักเรียนสอบทั่วไป.

นักเรียนโรงเรียนเดิม

นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

เม.ย. 02

ประกาศเพิ่มเติม ม.1 EET/EP

ประกาศเพิ่มเติม EP ครั้งที่ 3

ประกาศเพิ่มเติม EET ครั้งที่ 3

เม.ย. 01

ประกาศผลการสอบนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทเขตพื้นที่บริการ/ทั่วไป/เงื่อนไขพิเศษ

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนทั่วไป
นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

มี.ค. 28

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4

มี.ค. 28

ประกาศรายชื่อนักเรียนประเภทนักเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ ครั้งที่ 2

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
โครงการ EET 
โครงการ EP

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์และภาษา
โครงการศิลป์-ภาษา

มี.ค. 27

ประกาศ กำหนดการรับ ปพ.๑ และประกาศนียบัตร

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศกำหนดการรับ ปพ.๑ และประกาศนียบัตร

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รับ ปพ. ๑ และ ประกาศนียบัตร ในวันจันทร์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เลื่อนการรับ ปพ. ๑และ ประกาศนียบัตร

                                                                                จากวันจันทร์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

                                                                               เป็น วันจันทร์ ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

งานทะเบียนนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๐ ๗๗๒๗ ๒๓๐๐ ต่อ๓๑๕

Page 1 of 1312345...10...Last »