ส.ค. 22

แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน

card_logo1-6

แบบฟอร์มรายงานการเยี่ยมบ้าน-2559

ส.ค. 03

โครงการสอบแข่งขัน ASMO

ASMO_MSIA-300x183

 

 

กลุ่มสาระวิทยาศาตร์ จัดสอบโครงการสอบแข่งขัน ASMO วิชาวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2559
วันที่จัดสอบ : วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559
เวลา 09.00 – 10.00 น. ห้อง 415 – 416

ส.ค. 02

กิจกรรมกีฬาสี 2559

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมกีฬาสี 2559
วันที่ 26-29 กรกฎาคม 2559

Untitled788888

ก.ค. 13

กิจกรรม “EPPO Ambassadors สานใจเติมฝันเรียนรู้เรื่องพลังงาน จากพี่สู่น้อง”

vvd

กิจกรรม “EPPO Ambassadors สานใจเติมฝันเรียนรู้เรื่องพลังงาน จากพี่สู่น้อง”

เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรและบทบาทของข้าราชการที่ดี

โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

ณ หอประชุม 100 ปีครูลำยอง

 ในคาบอบรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
 ในระหว่างวันที่ 13 ถึง 14 กรกฎาคม 2559

ก.ค. 11

กำหนดสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 21-22, 25 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

card_logo1-9ตารางสอบ

ตารางห้องสอบ

ก.ค. 11

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าค่าย สอวน. ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559

20130627153032
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าค่าย สอวน. ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559
– โครงการโอลิมปิกวิชาการ รับสมัครถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 412
– โครงการดาราศาสตร์โอลิมปิก รับสมัครถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 412

รานละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.posnwalailak.com/

ตัวอย่างการบันทึกแบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ

card_logo1-9

 

ตัวอย่างการบันทึกแบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ

ตัวอย่างการบันทึก คลิกที่นี่

มิ.ย. 22

ประกาศรายชื่อผู้ประมูลที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกผู้ผลิตและส่งน้ำดื่ม

card_logo1-9รายชื่อผู้ประมูลที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกผู้ผลิตและส่งน้ำดื่มของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

คลิกดูรายละเอียด >>> ประกาศรายชื่อผู้ประมูลที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกผู้ผลิตและส่งน้ำดื่ม

มิ.ย. 17

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2559

โรงเรียนเรียนสุราษฎร์ธานี ได้จัดพิธีไหว้ครู ซึ่งถึงเป็นพิธีสำคัญอีกงานที่ทางโรงเรียน

ได้เรียนเชิญท่านอาจารย์ ที่ได้สอนสั่งนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ทั้งอดีต,ปัจจุบัน

รวมไปถึงท่านผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียร์ติมาร่วมงานในวันนี้

Untitle595253d

ในวัน พฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

มิ.ย. 10

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

Untitl56546666ed

งานโภชนาการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้รับความร่วมมือจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันและกำจัดแมลงวันในโรงอาหาร และบริเวณที่เก็บขยะของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ทางหน่วยงานโภชณการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสราษฎร์ธานี

ต้องขอขอบคุณเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา

วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 น.

Page 1 of 3212345...102030...Last »