ตัวอย่างการบันทึกแบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ

card_logo1-9

 

ตัวอย่างการบันทึกแบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ

ตัวอย่างการบันทึก คลิกที่นี่

มิ.ย. 22

ประกาศรายชื่อผู้ประมูลที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกผู้ผลิตและส่งน้ำดื่ม

card_logo1-9รายชื่อผู้ประมูลที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกผู้ผลิตและส่งน้ำดื่มของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

คลิกดูรายละเอียด >>> ประกาศรายชื่อผู้ประมูลที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกผู้ผลิตและส่งน้ำดื่ม

มิ.ย. 17

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2559

โรงเรียนเรียนสุราษฎร์ธานี ได้จัดพิธีไหว้ครู ซึ่งถึงเป็นพิธีสำคัญอีกงานที่ทางโรงเรียน

ได้เรียนเชิญท่านอาจารย์ ที่ได้สอนสั่งนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ทั้งอดีต,ปัจจุบัน

รวมไปถึงท่านผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียร์ติมาร่วมงานในวันนี้

Untitle595253d

ในวัน พฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

มิ.ย. 10

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

Untitl56546666ed

งานโภชนาการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้รับความร่วมมือจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันและกำจัดแมลงวันในโรงอาหาร และบริเวณที่เก็บขยะของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ทางหน่วยงานโภชณการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสราษฎร์ธานี

ต้องขอขอบคุณเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา

วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 น.

มิ.ย. 09

ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

Untit56566666led

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2559
ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

มิ.ย. 09

กิจกรรมกำเนิดศูนย์ครอบครัวพอเพียง

Untit4555led

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน (ประจำปี 2559)
กิจกรรมกำเนิดศูนย์ครอบครัวพอเพียง
ในวันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2559
ณ อาคาร 100 ปี หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

มิ.ย. 08

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

card_logo1-8

สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

ในวันอาทิตย์ ที่ 12 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น.

ณ อาคาร 100 ปี หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

คลิกดูรายละเอียด >>> ประกาศ เชิญประชุม

คลิกดูรายละเอียด >>> ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี

มิ.ย. 07

การประมูลผู้ผลิตและส่งน้ำดื่มของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559

card_logo1-9

การประมูลผู้ผลิตและส่งน้ำดื่มของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
คลิกดูรายละเอียด >>>ประกาศการประมูลผู้ผลิตและส่งน้ำดื่ม

มิ.ย. 06

กำหนดรับชำระเงินบำรุงการศึกษา

ให้นักเรียนชำะเงินบำรุงการศึกษา ดังต่อไปนี้
ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา โดยเข้าสู่ Website http://www.st.asc.th/payin แล้วกรอกรหัสนักเรียนเพื่อสั่งพิมพ์ใบ Payin นำฝากธนาคารกรุงไทยภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
payin

มิ.ย. 03

รายงานประจำปีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2558

card_logo1-5
ปกมาตราฐาน
ปกใน
คำนำ สารบัญ
ข้อมูลเบื้องต้นของสถานศึกษา
การพัฒนาคุณภาพ
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สรุปผลการพัฒนาและนำไปใช้
Page 1 of 3212345...102030...Last »