ต.ค. 30

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

card_logo9999999โรงเรียนสุราษฎร์ธานี   ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์

คลิกรายละเอียด >>>ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

ต.ค. 18

ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2557

ต.ค. 10

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

07101020110202online1

ก.ย. 30

กำหนดการและการเตรียมตัวสำหรับการเข้าค่ายโอลิมปิกฟิสิกส์ สอวน.

card_logo9999999ตารางกำหนดการและการเตรียมตัวสำหรับการเข้าค่ายโอลิมปิกฟิสิกส์ สอวน.โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2557

โดยมีพิธีเปิดค่าย วันที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. (แต่งกายด้วยชุดนักเรียน)

ก.ย. 29

แนะนำนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

IMG_20140929_0005ประวัตินายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ชื่อ : นายเรืองชัย  เขมะพันธุ์มนัส
เกิดที่  : 16 ม.2 ต. บางใบไม้ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี
การศึกษา
ระดับประถม – รร.มานิตานุเคราะห์
ระดับมัธยม – รร.สุราษฎร์ธานี
ระดับระดับปริญญาตรี – วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน
2533-2549 รับราชการกรมป่าไม้
2549 – ปัจุบัน
– ประกอบธุรกิจส่วนตัว ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการบริษัท
เพอร์ฟอร์แม๊ก เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
– รองประธานสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สุราษฎร์ธานี
– กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
– ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา2556


คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ก.ย. 22

กำหนดกรอบเวลาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

111คลิ๊กที่นี่

ก.ย. 22

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การปิด-เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

7777
หน้าประกาศ

ก.ย. 08

ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

31062 9นายบัญญัติ สุขขัง

เกิด วันที่ 2 มีนาคม 2497

การศึกษา

– ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)

– ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)

– การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)พลศึกษา

– ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) บริหารการศึกษา

Read the rest of this entry »

ก.ย. 04

กำหนดการสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ตารางสอบ

ตารางห้องสอบ

ก.ย. 03

ผลการแข่งขันวันวิชาการ เปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Open House)

card_logo9999999เปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Open House) ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2557

คลิกรายละเอียด >>> ผลการแข่งขัน

 

 

 

 

Page 1 of 1812345...10...Last »