เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

เมษายน 4, 2019 ictcenter 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทนักเรียนทั่วไป คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ผลการสอบคัดเลือก ม.4 ทั่วไป

เรื่อง การเรียกรับนักเรียนแทนผู้ที่สละสิทธิ์ และการเรียกรับนักเรียนเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เมษายน 4, 2019 ictcenter 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเรียกรับนักเรียนแทนผู้ที่สละสิทธิ์ และการเรียกรับนักเรียนเพิ่มเติมตามที่ขอขยายจำนวนนักเรียน ต่อห้องเรียน ห้องละ 5 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ/นักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ [อ่านต่อ]

ประกาศรับนักเรียนประเภทประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

เมษายน 2, 2019 ictcenter 0

การรับนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) รับสมัคร วันที่ 3-6 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ก [อ่านต่อ]

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เมษายน 2, 2019 ictcenter 0

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ประเภททั่วไป และประเภทเงื่อนไขพิเศษ ประเภท ผลการสอบ ประกาศ คลิกดูรายละเอียดประกาศ ประเภทในเขตพื้นที่บริการ คลิกดูรายละเอียด ประเภทประเภททั่วไป คลิก [อ่านต่อ]

ประกวดราคาซื้อเครื่องระบบการใช้บัตรเติมเงินแทนเงินสดภายในโรงอาหารโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมษายน 1, 2019 budget 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องระบบการใช้บัตรเติมเงินแทนเงินสดภายในโรงอาหารโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>download>>ประกาศ-รร.สุราษฎร์ธานี

ประมวลภาพการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

มีนาคม 31, 2019 A.Tharit 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่น กรณีนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสุราษฎร์ธานีปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไม่เต็มแผนการรับ(รวม นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ และความสามารถพิเศษ) เข้าเรียนระดับมัธย [อ่านต่อ]

ประมวลภาพการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562

มีนาคม 30, 2019 A.Tharit 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ประเภทนักเรียนทั่วไปและประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ สนามสอบโรงเรียนสุราษฎร [อ่านต่อ]

ประมวลภาพการรับสมัครนักเรียนทั่วไป ม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

มีนาคม 30, 2019 A.Tharit 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีเปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อสอบเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ และ ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี ครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์ธานีเปิดรับสมัครน [อ่านต่อ]

ประมวลภาพการรับมอบตัวนักเรียนประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา 2562

มีนาคม 30, 2019 A.Tharit 0

การรับมอบตัวนักเรียนประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ อาคารนันทากร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี การรับมอบตัวนักเรียนประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ อา [อ่านต่อ]

ประมวลภาพการรับมอบตัวนักเรียนประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2562

มีนาคม 30, 2019 A.Tharit 0

การรับมอบตัวนักเรียนประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 16 มีนาคม 2562 ณ อาคารนันทากร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี การรับมอบตัวนักเรียนประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 16 มีนาคม 2562 ณ อา [อ่านต่อ]