ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

มกราคม 22, 2020 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ (เว้นวันหยุดราชการ) ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบท้ายประกาศ >>> ประกาศรับสมัคร จนท.โสตทัศนศึกษา

No Image

ประกาศ!!! ตารางสอบและตารางห้องสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ธันวาคม 16, 2019 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศ!!! ตารางสอบและตารางห้องสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ตางรางห้องสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศ!!! รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการห้องเรียน

พฤศจิกายน 29, 2019 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการห้องเรียน ตามรายละเอียดในเอกสารแนบประกาศผลการรับสมัคร จนท.ห้องเรียน 29 พ.ย. 62

ประกาศ!!! รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)

พฤศจิกายน 29, 2019 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ ประกาศผลสอบ จนท. Lab boy 29 พ.ย. 62

ประกาศรายชื่อ ผู้มีมีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

พฤศจิกายน 28, 2019 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อ ผู้มีมีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตามเอกสารในประกาศที่แนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จนท.Lab boy

ประกาศ !!! รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ/ภารโรง

พฤศจิกายน 25, 2019 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ/ภารโรง ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันเวลาและสถานที่ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบ ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ ภารโรง

ประกาศ !!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการห้องเรียน

พฤศจิกายน 21, 2019 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการห้องเรียน ตั้งแต่วันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการห้องเรียน

ประกาศ !!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ/ภารโรง

พฤศจิกายน 21, 2019 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ/ภารโรง ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบ ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบ นักการ

ประกาศ !!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการห้องเรียน

พฤศจิกายน 21, 2019 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการห้องเรียน ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ธุรการห้องเรียน

ประกาศ!!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

พฤศจิกายน 21, 2019 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) จำนวน 1 อัตรา (แทนอัตราว่าง) ด้วยเงินประมาณรายจ่าย แต่วันที่ 21-26 พฤศจิกายน 2562 ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบประกาศรับสมัครเจ้าหน้ [อ่านต่อ]