การบันทึกข้อมูลนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2565

พฤษภาคม 10, 2022 tatsanee 0

งานทะเบียนนักเรียนขอความร่วมมือนักเรียนบันทึกข้อมูลตนเองเพื่อนำเข้าระบบ SGS (Secondary Grading System) ดังต่อไปนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

พฤษภาคม 6, 2022 ictcenter 0

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการจัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติ ของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี โดยกำหนดวันปฐมนิเทศนักเรีย [อ่านต่อ]

ประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสารภายในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2565

พฤษภาคม 6, 2022 budget 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสารภายในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียดดังนี้>>>ประกาศผลการสรรหาฯ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

พฤษภาคม 5, 2022 hr 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้ ครูอัตราจ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์ clickอ่านประกาศ ครูอัตราจ้างวิชาเอกคอมพิวเตอร์ clickอ่านประกาศ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ clickอ่านปร [อ่านต่อ]

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง สรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประจำปีการศึกษา 2565

พฤษภาคม 3, 2022 ictcenter 0

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานีมีความประสงค์จะสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุราษฎร์ธานี นั้น ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. ต้องเป็นบริษัทที่จดทะเ [อ่านต่อ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

พฤษภาคม 2, 2022 hr 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้ ครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์clickอ่านประกาศ ครูอัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์ clickอ่านประกาศ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสา [อ่านต่อ]

ประกาศเลื่อนและเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

พฤษภาคม 2, 2022 ictcenter 0

1) เลื่อนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต  ม.ต้น และเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ MSET คลิกที่นี้ 2) เรียกรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอั [อ่านต่อ]

ประกาศสรรหาผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสารภายในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2565

เมษายน 22, 2022 budget 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ จะให้เช่าที่ราชพัสดุ เพื่อประกอบการร้านอาหาร และผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสารภายในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียดดังนี้ >>>ประกาศสรรหาฯ