ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มีนาคม 24, 2020 budget 0

    โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้>>>ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แนวทางการปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

มีนาคม 19, 2020 ictcenter 0

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๔๐๐๖/ว ๑๑๕๐ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นมาตรการ [อ่านต่อ]

ประกาศผลการมอบตัว ม.4 แผนการเรียนวิทย์-คณิต และ แผนการศิลป์-ภาษา

มีนาคม 18, 2020 st scinai 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตามประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563  ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563  ได้เรียกนักเรียนมารายงานตัว และเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ เมื่อวั [อ่านต่อ]

เลื่อนการรับสมัคร ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป และ ชะลอการเรียกผู้สอบได้โครงการห้องเรียนพิเศษ

มีนาคม 18, 2020 st scinai 0

คลิกประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของ กระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 และหนังสือของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04006/ว1 [อ่านต่อ]

ประกาศ!!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

มีนาคม 18, 2020 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศ!!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่นประกาศ!!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดในเอกสารที่แนบ >>> คลิกที่นี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

มีนาคม 18, 2020 ictcenter 0

โรงเสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายละเอียดในเอกสารที่แนบ >>> คลิกที่นี้

ประกาศผลการมอบตัว ม.1 และประกาศเรียก ม.1 ห้องเรียนพิเศษ เพิ่มเติมครั้งที่ 2

มีนาคม 17, 2020 st scinai 0

คลิกประกาศ ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  รายชื่อนักเรียนที่มอบตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 คลิกประกาศ  ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง  การรายงานตัวและเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธย [อ่านต่อ]

ประกาศ!!! สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

มีนาคม 16, 2020 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่องเปลี่ยนแปลงการส่งใบสมัครการชำระค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี รายละเอียดในเอกสารที่แนบ >>> ประกาศการส่งใบสมัครสมาคมฯ

เปลี่ยนแปลงวิธีการสมัครรอบทั่วไป เป็นระบบออนไลน์

มีนาคม 16, 2020 st scinai 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง  เปลี่ยนแปลงวิธีการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 คลิกประกาศ

เปลี่ยนแปลงวิธีการมอบตัว

มีนาคม 16, 2020 st scinai 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เปลี่ยนแปลงวิธีการมอบตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563  คลิกประกาศ การมอบตัวไม่ต้องมาที่โรงเรียน การมอบตัวจะสมบูรณ์เมื่อนักเรียนชำระเงินที่ธนาคาร (ภายในวันที่กำหนด คือ ม [อ่านต่อ]