Category: ข่าวเด่น

ก.พ. 06

ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการพิสิษฐ ศักดา

ต.ค. 10

ประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 …

Continue reading

ตัวอย่างการบันทึกแบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ

  ตัวอย่างการบันทึกแบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ …

Continue reading

พ.ค. 06

ปรับพื้นฐานนักเรียน ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศกำหนดการปรับพื้นฐานนักเรียน …

Continue reading

เม.ย. 05

ประกาศผลการสอบเข้านักเรียนชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม 2

นักเรียนชั้น ม.1 ประกาศรายงานตัวนักเรียนโครงการ EP (สำร …

Continue reading

มี.ค. 26

ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศผลการสอบเข้าโครงการห้องเรีย …

Continue reading

มี.ค. 26

ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้นม. …

Continue reading

มี.ค. 22

รายงานผลการรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี รายงานผลการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธ …

Continue reading

Continue reading

มี.ค. 18

ประกาศงานทะเบียน

          ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานีมีความประสงค์จะจัดเก็ …

Continue reading

ก.พ. 23

รายงานผลการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี รายงานผลการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธ …

Continue reading

Continue reading