ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

เมษายน 1, 2020 ictcenter 0

ตามที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน ๑ อัตรา บัดนี้ขั้นตอนการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ให้ผ [อ่านต่อ]

ประกาศ!!! เรียนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล

มีนาคม 30, 2020 ictcenter 0

เรียนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 กรอกข้อมูลให้เสร็จ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563 สา [อ่านต่อ]

ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

มีนาคม 26, 2020 ictcenter 0

ตามที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โดยคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ขั้นตอนการดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร โดยมี [อ่านต่อ]

แนวทางการปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

มีนาคม 19, 2020 ictcenter 0

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๔๐๐๖/ว ๑๑๕๐ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นมาตรการ [อ่านต่อ]

ประกาศ!!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

มีนาคม 18, 2020 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศ!!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่นประกาศ!!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดในเอกสารที่แนบ >>> คลิกที่นี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

มีนาคม 18, 2020 ictcenter 0

โรงเสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายละเอียดในเอกสารที่แนบ >>> คลิกที่นี้

ประกาศ!!! สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

มีนาคม 16, 2020 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่องเปลี่ยนแปลงการส่งใบสมัครการชำระค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี รายละเอียดในเอกสารที่แนบ >>> ประกาศการส่งใบสมัครสมาคมฯ

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ปิด-เปิดภาคเรียน

มีนาคม 16, 2020 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศ!!!ปิดและเปิดสถานศึกษาโรงเรียนสุราษฎร์ธานี รายละเอียดในเอกสารที่แนบ ประกาศปิดภาคเรียน

ประกาศ!!! การสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุ

มีนาคม 2, 2020 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศ!!! ด้วยงานอนามัยโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุให้นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสุราษฎร์ธานีปีการศึกษา 2563 มีรายละเอียดในเอกสารเอกสารแนบ ประกาศการสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุ

ประกาศ !!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนสวน จำนวน 2 อัตรา

กุมภาพันธ์ 28, 2020 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศ !!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนสวน จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 6 มีนาคม 2563 รายละเอียดในเอกสารที่แนบ >>> คลิกที่นี้