ประกาศ !!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนสวน จำนวน 2 อัตรา

กุมภาพันธ์ 28, 2020 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศ !!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนสวน จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 6 มีนาคม 2563 รายละเอียดในเอกสารที่แนบ >>> คลิกที่นี้

ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งคนสวน

กุมภาพันธ์ 25, 2020 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฏร์ธานี ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์ ตำแหน่งคนสวน รายละเอียดในเอกสารที่แนบ >>> ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งคนสวน

แนวปฏิบัติการซ่อมเสริม/แก้ตัว/เรียนซ้ำ สำหรับนักเรียน ปฎิทินเดือน มีนาคม-เมษายน-พฤษภาคม 2563

กุมภาพันธ์ 20, 2020 ictcenter 0

ประกาศ!!! นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินขั้นต่ำ (0) และผลการเรียนที่มีเงื่อนไข (ร,มส) ตามระเบียบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางฯ จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้นๆ ฉะนั้นนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามปฏ [อ่านต่อ]

ประกาศ!!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน จำนวน ๒ อัตรา

กุมภาพันธ์ 17, 2020 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน จำนวน ๒ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๔-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร ๓ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ >>> ประกาศรับสมัคร คน [อ่านต่อ]

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

กุมภาพันธ์ 11, 2020 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศ!!! ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบ >>> ตารางสอบ 2-62

ประกาศ!!! ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

กุมภาพันธ์ 7, 2020 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศผู้ได้รับการเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย >>> ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

กุมภาพันธ์ 3, 2020 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา รายละเอียในเอกสารที่แนบท้าย >>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก จนท.โสตทัศนศึกษา

ประกาศ!!! ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2563

มกราคม 28, 2020 ictcenter 0

ประกาศ  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี !!! เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และ 4   ปีการศึกษา 2563 ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายนี้ ประเภทห้องเรียนปกติ  ประกาศรับนักเรียน63ปกติ ประเภทห้องเรียนพิเศษ  ประกาศรับนักเรียน63พิเศษ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

มกราคม 22, 2020 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ (เว้นวันหยุดราชการ) ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบท้ายประกาศ >>> ประกาศรับสมัคร จนท.โสตทัศนศึกษา

No Image

ประกาศ!!! ตารางสอบและตารางห้องสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ธันวาคม 16, 2019 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศ!!! ตารางสอบและตารางห้องสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ตางรางห้องสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562