ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้นักเรียน Pre ม.1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้นักเรียน Pre ม.1 ปีการศึกษา 2565

สามารถติดตามผลการทดสอบวัดความรู้นักเรียน Pre ม.1 ปีการศึกษา 2565 ได้ตามลิงค์ต่อไปนี้