No Image

ประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสาร ซุ้ม A (ด้านอาคาร 3) และผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสารซุ้ม B (ด้านอาคาร 4) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

มีนาคม 19, 2019 budget 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสาร ซุ้ม A (ด้านอาคาร 3) และผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสาร ซุ้ม B (ด้านอาคาร 4) ผลปรากฎดังนี้ ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี (1)  

No Image

ประกาศสรรหาผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563

มีนาคม 17, 2019 budget 0

  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะให้เช่าที่ราชพัสดุภายในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เพื่อประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563 เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน >>Downlo [อ่านต่อ]

No Image

ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มีนาคม 13, 2019 budget 0

    โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)>>รายละเอียด>>ประกา [อ่านต่อ]

No Image

ประกาศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การสรรหาผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสาร

มีนาคม 11, 2019 budget 0

    โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะสรรหาผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสาร  ซุ้ม A (ด้านอาคาร 3) และซุ้ม B (ด้านอาคาร 4) รายละเอียด ดังนี้ >>Download>>ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

No Image

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ธันวาคม 3, 2018 budget 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>>รายละเอียด>>>ประกาศ ประปา03122561-merged

No Image

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ธันวาคม 3, 2018 budget 0

  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>>รายละเอียด>>>ประกาศยกเลิก  

No Image

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พฤศจิกายน 28, 2018 budget 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>>download>>>ประกาศ ประปา-merged

No Image

แจ้งกำหนดระยะเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

พฤศจิกายน 2, 2018 budget 0

  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี กำหนดระยะเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีโอนผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 5 – 30 พฤศจิกายน 2561 ตามใบ pay-in ที่ส่งพร้อมหนังสือแจ้งกำหนดระยะเวลาการชำระเงิน [อ่านต่อ]

No Image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตุลาคม 24, 2018 budget 0

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>>download> [อ่านต่อ]

No Image

ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตุลาคม 5, 2018 budget 0

ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>>download ประกาศเชิญชวน>>>ประกาศเชิ [อ่านต่อ]