No Image

ประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบการร้านสวัสดิการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2561

กรกฎาคม 17, 2018 budget 0

    ประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบการร้านสวัสดิการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2561>>download>>ประกาศผลการสรรหาฯ

ประกาศสรรหาผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2561

กรกฎาคม 10, 2018 budget 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะสรรหาผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2561 ตามรายละเอียดังนี้>>download>>ประกาศฯ

ประกาศ ยกเลิกประกาศสรรหาผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2561

กรกฎาคม 4, 2018 budget 0

ประกาศ ยกเลิกประกาศสรรหาผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2561>>download>>ยกเลิกประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ประกาศสรรหาผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2561

มิถุนายน 26, 2018 budget 0

ประกาศสรรหาผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2561>>download>>ประกาศสรรหาผู้ประกอบการฯ

โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู)

มิถุนายน 2, 2018 budget 0

      เอกสารประกอบการขอไปราชการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) แบบบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ (นำส่งงานบุคคล) >>download>>แบบบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ กรณียืมเงิน มีเอกสารดังนี้ สัญญายืมเงิน >>download [อ่านต่อ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อน้ำดื่ม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พฤษภาคม 1, 2018 budget 0

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อน้ำดื่ม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)>>>download>>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

No Image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีคัดเลือก

เมษายน 23, 2018 budget 0

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีคัดเลือก>>>download>>>ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกันอุบัติเหตุฯ

No Image

ประกวดราคาซื้อ ซื้อน้ำดื่ม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมษายน 19, 2018 budget 0

  ประกวดราคาซื้อซื้อน้ำดื่ม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)>>>download>>>ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี