ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ

มกราคม 4, 2021 science 0

คลิกอ่านประกาศ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีความรุนแรงขึ้น สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 จึงมีหนังสือแจ้ง โดยความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที [อ่านต่อ]

No Image

ภาพบรรยากาศ การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำ 2560

สิงหาคม 29, 2017 science 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปี 2560

No Image

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

สิงหาคม 10, 2017 science 0

ขอเชิญนักเรียนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณหอประชุม ๑๐๐ ปี ครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ภายในวันงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานภายนอก และนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์โดยนักเรียนระดับชั [อ่านต่อ]

No Image

ชวนส่อง ดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี

เมษายน 3, 2017 science 0

ขอเชิญชวนนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจด้านดาราศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “ชวนส่องดาวพฤหัสบดี ใกล้โลกที่สุดในรอบปี” ในวันที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 19.00 – 21.00 ณ บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี (หากท้องฟ้าไม่เอื้ออำนวยจะยกเลิกการจั [อ่านต่อ]

No Image

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าค่าย สอวน. ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559

กรกฎาคม 11, 2016 science 0

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าค่าย สอวน. ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 – โครงการโอลิมปิกวิชาการ รับสมัครถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 412 – โครงการดาราศาสตร์โอลิมปิก รับสมัครถึงวันที่ 22 กรกฎา [อ่านต่อ]

No Image

ประกาศกำหนดการค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ขยายผล สอวน. วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

กันยายน 29, 2015 science 0

กำหนดการค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ขยายผล สอวน. วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ณ วันที่ 4-21 ตุลาคม 2558 ตารางกิจกรรม กำหนดการ สิ่งที่ต้องเตรียม ค่ายโอลิมปิก 2558

No Image

กำหนดการและการเตรียมตัวสำหรับการเข้าค่ายโอลิมปิกฟิสิกส์ สอวน.

กันยายน 30, 2014 science 0

ตารางกำหนดการและการเตรียมตัวสำหรับการเข้าค่ายโอลิมปิกฟิสิกส์ สอวน.โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2557 โดยมีพิธีเปิดค่าย วันที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. (แต่งกายด้วยชุดนักเรียน) ตารางค่ายโอลิมปิก การเตรียมตัวสำ [อ่านต่อ]

No Image

ผลการแข่งขันวันวิชาการ เปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Open House)

กันยายน 3, 2014 science 0

เปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Open House) ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2557 คลิกรายละเอียด >>> ผลการแข่งขัน