Category Archive: ข่าวเด่น

เม.ย. 07

ประกาศเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศ เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 256 …

Continue reading »

เม.ย. 07

ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้น ม …

Continue reading »

เม.ย. 04

ประกาศผลการสอบเข้านักเรียนชั้น ม.1, ม.4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2560

นักเรียนชั้น ม.1 ประกาศผลนักเรียนทั่วไป ประกาศผลนักเรีย …

Continue reading »

มี.ค. 31

ประกาศรับ ปพ.1 ระดับ ม.3 , ม.6

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี งานทะเบียนนักเรียนแจ้งการรับ ปพ.1 …

Continue reading »

มี.ค. 30

ประกาศผลความสามารถพิเศษนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภท …

Continue reading »

มี.ค. 27

รายงานผลการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี รายงานผลการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธ …

Continue reading »

มี.ค. 24

ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้นม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้น ม …

Continue reading »

มี.ค. 21

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท น …

Continue reading »

มี.ค. 18

ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้นม. …

Continue reading »

มี.ค. 18

ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศผลการสอบเข้าโครงการห้องเรียน …

Continue reading »

Page 1 of 612345...Last »