No Image

รายงานผลการรับสมัครนักเรียน

กุมภาพันธ์ 25, 2014 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี รายงานผลการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 โครงการพิเศษ รายละเอียด

No Image

ประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา2557

กุมภาพันธ์ 12, 2014 ictcenter 0

Download>>>ปฏิทิน ประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา2557 Download>>>เรื่อง ประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา2557

No Image

การจัดสอนชดเชยกรณีหยุดเรียนด้วยเหตุการณ์สถานการณ์ทางการเมืองไม่ปกติเป็นกรณีพิเศษ

กุมภาพันธ์ 3, 2014 ictcenter 0

ตารางการเรียนเพื่อจัดการเรียนชดเชย ระหว่างวันที่ 3 – 22 กุมภาพันธ์ 2557 Download>>>ตารางการเรียนเพื่อจัดการเรียนชดเชย  

No Image

การแจ้งการหยุดการเรียนการสอน

มกราคม 22, 2014 0

เรียน  ผู้ปกครองทุกท่านทราบ เนื่องจากมี พรก.ฉุกเฉิน สถานการณ์ไม่ปกติ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จึงมีมติเห็นชอบให้โรงเรียนสุราษฎร์ธานีหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 – 24 มกราคม 2557 ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรีทวัศั [อ่านต่อ]

No Image

เรื่องการแจ้งการหยุดการเรียนการสอน

มกราคม 19, 2014 naiyana 0

เรื่ยนผู้ปกครองทุกท่าน และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองไม่ปกติ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จึงขอทำการหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 มกราคม 2557 ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรีทวัศักดิ์  ยศถา

No Image

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

มกราคม 15, 2014 ictcenter 0

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2557 ณ กองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที่25 ค่ายวิภาวดีรังสิต จ.สุราษฎร์ธานี