No Image

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556

กรกฎาคม 12, 2013 thurakarn 0

    ด้วยสำนักงานลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ขอเชิญกองลูกเสือโรงเรียนเข้าร่วมพิธีการวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556 เพื่อน้อมระลึกถึงและถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในวันจ [อ่านต่อ]

No Image

งานเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 25-26 กรกฎาคม 2556

กรกฎาคม 12, 2013 ictcenter 0

  เชิญร่วมพิธีเปิด 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.15 น. คลิก>>>แผนผังงานนิทรรศการ คลิก>>>ชื่อเต้นนิทรรศการ

No Image

ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2556

กรกฎาคม 9, 2013 ictcenter 0

กำหนดจัดงานเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ  เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ในวันที่  25 – 26 กรกฎาคม  2556 คลิก >>> รายละเอียด คลิก >>>แบบตอบรับ      

No Image

ร่วมกด ถูกใจ ในหน้า fan page ของงานแนะแนวโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

กรกฎาคม 9, 2013 ictcenter 0

ประชาสัมพันธ์จากงานแนะแนว ขอเชิญคณะครูอาจารย์ นักเรียน/ผู้ปกครอง และ ผู้สนใจทุกท่าน ร่วม กด ถูกใจ ในหน้า fan page ของ “งานแนะแนวโรงเรียนสุราษฎร์ธานี” เพื่อเป็นช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารจากงานแนะแนว คลิกลิ้ง

No Image

โครงการสืบสานอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทย เพื่อรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่

กรกฎาคม 1, 2013 ictcenter 0

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรม โครงการสืบสานอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทย คลังภาพถ่าย

No Image

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

มิถุนายน 25, 2013 ictcenter 0

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี๑ อัตรา (แทนอัตราว่าง) คลิก >>> รายละเอียด      

No Image

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา

มิถุนายน 25, 2013 ictcenter 0

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 อัตรา (แทนอัตราว่าง)  คลิก >>> รายละเอียด      

No Image

ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีมอบรางวัลแก่นักเรียนชนะเลิศการประกวดแข่งขันร้องเพลงปลุกใจ

มิถุนายน 18, 2013 ictcenter 0

ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  ยศถา  มอบรางวัลแก่นักเรียนชนะเลิศการประกวดแข่งขันร้องเพลงปลุกใจ  เป็นตัวแทนภาคใต้  ร่วมเข้าค่ายเยาวชน “ประสานเสียงเด็กไทยปลุกใจสามัคคี”  ณ  กรมประชาสัมพันธ์  พร้อมเป็นตัวแทนบันทึกเสียงร้องเพลงป [อ่านต่อ]

No Image

รายงานผลการติดตามนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๕

มิถุนายน 14, 2013 kruphatip 0

งานแนะแนวโรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ติดตามนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังรายการที่แนบ คลิก >>>  รายงานผลการติดตามนักเรียนชั้น ม.๓ คลิก >>>  รายงานผลการติดตามนักเรียนชั้น ม.๖