ประกาศเลื่อนและเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

เมษายน 20, 2022 science 0

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) เลื่อนโครงการห้องเรียนพิเศษและเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ  คลิกที่นี่ 2) เรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป   คลิกที่นี่

ประกาศเลื่อนและเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

เมษายน 20, 2022 science 0

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) เลื่อนและเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  คลิกที่นี่ 2) เลื่อนและเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป   คลิกที่นี่ 3) เลื่อนแผนการเรียน และเรียกรายง [อ่านต่อ]

ประกาศเลื่อนและเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนทั่วไป (เพิ่มเติม)

เมษายน 18, 2022 science 0

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) เรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป (เพิ่มเติมครั้งที่ 4 ) คลิกที่นี่ 2) เลื่อนแผนการเรียน และเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) คลิกที่นี่  

ประกาศเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

เมษายน 6, 2022 science 0

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) เรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป (เพิ่มเติมครั้งที่3) คลิกที่นี่ 2) เรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ MSET (เพิ่มเติมครั้งที่5)  คลิกที่นี่ 3) เลื่อนแผนการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึ [อ่านต่อ]

ประกาศเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

เมษายน 5, 2022 science 0

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) เรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ MSET (เพิ่มเติมครั้งที่4)  คลิกที่นี่ 2) เรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ Gifted Math และ โครงการศิลปศาสตร์(เพิ่มเติมครั้งที่4) คลิกที่นี่

ประกาศเลื่อนและเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

เมษายน 4, 2022 science 0

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) ประกาศเลื่อนโครงการห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่ 2) ประกาศเรียกรายงานตัวโครงการ MSET ม.ปลาย เพิ่มเติมครั้งที่ 4 คลิกที่นี่ 3) ประกาศเรียกรายงานตัวโครงการ Gifted Eng (แผนการเรียนวิทย์ [อ่านต่อ]