ประกาศเรียก ม.3 เดิมเพิ่มเติมครั้งที่ 2

ประกาศเรียกรายงานตัว ชั้น ม.4 ประเภท ม.3 เดิม ที่มีศักยภาพเหมาะสม
ลำดับที่ 339 – 371 และ 373 – 376
ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 -12.00 น.
คลิกอ่านประกาศ