ประกาศผลการคัดเลือก นักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภท ม.3 เดิม ที่มีศักยภาพเหมาะสม

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม ดูผลการสอบได้ที่นี่

ขอให้ผู้ที่สอบได้ในลำดับที่ 1-211 ดำเนินการรายงานตัวเพื่อเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ ในวันที่ 13 มีนาคม 2566
เวลา 8.30-12.00น. ณ ห้องศูนย์เพื่อนใจ (T0 Be No.1)

หลังจากการรายงานตัวเสร็จสิ้น (โรงเรียนจะออกใบนำฝากให้) จะต้องดำเนินการมอบตัวโดยการชำระเงินภายในวันที่ 13 มีนาคม 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในไฟล์ประกาศผลการสอบ