เรียกรายงานตัว ม.1 ห้องเรียนพิเศษ เพิ่มเติมครั้งที่ 1

เรียกรายงานตัว ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ เพิ่มเติมครั้งที่ 1
ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครนักเรียน ห้องปัจจักขภัติ อาคาร 3 ดังนี้

  • กลุ่มวิทย์-คณิต ม. ต้น ลำดับที่ 139 – 144 (โครงการ MSET)
  • EP ลำดับ 31 – 38

คลิก อ่านรายละเอียดในประกาศ