ประกาศเลื่อนและเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

เมษายน 4, 2022 science 0

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ประกาศเลื่อนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ม.ต้น ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่ 2) ประกาศเรียกรายงานตัวโครงการ MSET ม.ต้น เพิ่มเติมครั้งที่ 3 คลิกที่นี่ 3) ประกาศเรียกรายงานตัวโครงการ EP เพิ่มเติมครั้งที่ 2 คลิกที่นี่  

ประกาศเรียก ม.1 ห้องเรียนทั่วไป เพิ่มเติมครั้งที่ 2 และ ประกาศเรียก ม.4 ห้องเรียนทั่วไป เพิ่มเติมครั้งที่ 1

มีนาคม 31, 2022 science 0

คลิก อ่านประกาศเรียก ม.1 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 คลิก อ่านประกาศเรียก ม.4 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 และเลื่อนแผนการเรียน ม.4 ครั้งที่ 1

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนทั่วไป

มีนาคม 29, 2022 science 0

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนทั่วไป ประกาศผล ม.1 คลิก ประกาศผล ม.4 คลิก

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

มีนาคม 29, 2022 science 0

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ประกาศผล ม.1 คลิก ประกาศผล ม.4 คลิก

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

มีนาคม 23, 2022 science 0

ตามประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่องการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้ทำการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเ [อ่านต่อ]

ประกาศผล ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ

มีนาคม 22, 2022 science 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง  ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ click

เรียกรายงานตัว ม.3 เดิม เพิ่มเติมครั้งที่ 3

มีนาคม 22, 2022 science 0

ประกาศถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนชั้นม.3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. การเลื่อนแผนการเรียนนักเรียนชั้นม. 4 ประเภทม.3 เดิม (ครั้งที่ 3) Click 2. การเรียกรายงานตัวน [อ่านต่อ]

ประกาศเรื่อง เลื่อนแผนการเรียนและรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนชั้นม.3 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

มีนาคม 21, 2022 science 0

ประกาศถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนชั้นม.3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. การเลื่อนแผนการเรียนนักเรียนชั้นม. 4 ประเภทม.3 เดิม (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) Click 2. การเรียกร [อ่านต่อ]