เรียกรายงานตัว ม.4 ห้องเรียนพิเศษ เพิ่มเติมครั้งที่ 1

เรียกรายงานตัว ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ เพิ่มเติมครั้งที่ 1
ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครนักเรียน ห้องปัจจักขภัติ อาคาร 3 ดังนี้

  • กลุ่มวิทย์-คณิต ม. ปลาย ลำดับที่ 13903 – 1.32 (โครงการ MSET)
  • โครงการศิลปศาสตร์ ลำดับ 37 – 41
  • Gifted Math ลำดับ 11

คลิก อ่านรายละเอียดในประกาศ