เรียกรายงานตัว ม.1 EP เพิ่มเติมครั้งที่ 2

มีนาคม 13, 2023 science 0

เรียกรายงานตัว ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ EP เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครนักเรียน ห้องปัจจักขภัติ อาคาร 3 ดังนี้ EP ลำดับที่ 39 -40 คลิกอ่านประกาศ

เรียกรายงานตัว ม.4 ห้องเรียนพิเศษ เพิ่มเติมครั้งที่ 1

มีนาคม 12, 2023 science 0

เรียกรายงานตัว ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครนักเรียน ห้องปัจจักขภัติ อาคาร 3 ดังนี้ กลุ่มวิทย์-คณิต ม. ปลาย ลำดับที่ 13903 – 1.32 (โครงการ MSET) โครงกา [อ่านต่อ]

เรียกรายงานตัว ม.1 ห้องเรียนพิเศษ เพิ่มเติมครั้งที่ 1

มีนาคม 12, 2023 science 0

เรียกรายงานตัว ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครนักเรียน ห้องปัจจักขภัติ อาคาร 3 ดังนี้ กลุ่มวิทย์-คณิต ม. ต้น ลำดับที่ 139 – 144 (โครงการ MSET) EP ลำดับ 3 [อ่านต่อ]

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ

มีนาคม 7, 2023 science 0

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ดังนี้ 1) ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มโครงการห้องเรียนพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ปลาย (SMTE, พสวท.สมทบ, MSET) คลิก 2 [อ่านต่อ]

ประกาศผลการคัดเลือก นักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภท ม.3 เดิม ที่มีศักยภาพเหมาะสม

มีนาคม 7, 2023 science 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม ดูผลการสอบได้ที่นี่ ขอให้ผู้ที่สอบได้ในลำดับที่ 1-211 ดำเนินก [อ่านต่อ]

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ

มีนาคม 7, 2023 science 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้ 1.กลุ่มโครงการห้องเรียนพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ต้น ดูผลการสอบได้ที่นี่ ขอให้ผู้ที่สอบได้ในลำดับที่ 1- [อ่านต่อ]

ประกาศเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

พฤษภาคม 18, 2022 science 0

เรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนทั่วไป (เพิ่มเติมครั้งที่ 8) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Click  

ประกาศเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเลื่อนแผนการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

พฤษภาคม 17, 2022 science 0

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) เรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนทั่วไป (เพิ่มเติมครั้งที่ 6) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Click 2) เลื่อนแผนการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 256 [อ่านต่อ]

ประกาศเลื่อนและเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

พฤษภาคม 12, 2022 science 0

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) เลื่อนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.4 แผน วิทย์-คณิต ครั้งที่ 5 2) เรียกรายงานตัว พสวท.สมทบ และ MSET ม.ปลาย เพิ่มเติมครั้งที่ 9 3) เรียกรายงานตัว Gifted Math ม.4 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 4) เรียกรายงานตัว ศิลปศาสตร์ ม.4 เพิ่มเติมครั้งท [อ่านต่อ]