เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย GAT ภาษาไทย

๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย GAT ภาษาไทย โดย อาจารย์ณภัทร รอดเหตุภัย (อ.ขลุ่ย)

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2579073298784594&type=1&l=3b1a877dcf