สอบวัดระดับภาษาจีน

12 ม.ค. 2562 สอบวัดระดับภาษาจีน โดยสถาบันขงจื้อภูเก็ต ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.750665108666349&type=1&l=f606f0f987