สอบวัดระดับภาษาจีน

12 ม.ค. 2562 สอบวัดระดับภาษาจีน โดยสถาบันขงจื้อภูเก็ต ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

12 ม.ค. 2562 สอบวัดระดับภาษาจีน สถาบันขงจื้อภูเก็ต ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

โพสต์โดย S.T. Chinese Fanpage เมื่อ วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2019