เสวนาเรื่องการอ่านกับชีวิต

๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ หอสมุด 90 ปี วิชาการพิศิฎ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในหัวข้อ “เสวนาเรื่องการอ่านกับชีวิต” โดยนายชัยณรงค์ แดงหวาน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมีนายอาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณเป็นผู้ดำเนินการเสวนาในครั้งนี้ ณ หอสมุด 90 ปี วิชาการพิศิฎ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2578993485459242&type=1&l=18f2555bc7