No Image

(ร่าง)ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

สิงหาคม 23, 2017 nikhom 0

(ร่าง)ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จานวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด คลิกที่นี่

No Image

ประกาศจัดจ้างทำชุดพละปีการศึกษา2560

มีนาคม 14, 2017 webadmin 0

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะจัดทำชุดพละนักเรียนชาย-หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้บริการนักเรียนไปในรูปแบบเดียวกันเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนตามระเบียบ ที่โรงเรียนกำหนด มีคณะกรรมการของโรงเรียนร่วมกันพิจารณาอย่างเป็นธรร [อ่านต่อ]

No Image

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์ Wireless LAN Controller พร้อมโปรแกรมควบคุม และ Access Point

กรกฎาคม 4, 2014 ictcenter 0

รายละเอียด >>>ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายละเอียด >>>ข้อกำหนดและขอบเขตงาน        

No Image

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกผู้จัดทำและส่งน้ำดื่มโรงเรียน ประจำปี 2557

มิถุนายน 27, 2014 ictcenter 0

รายละเอียด >>>ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกผู้จัดทำและส่งน้ำดื่มโรงเรียน