No Image

ประกาศ เรื่องนโบายและแนวปฏิบัติแนวการรับนักเรียน สพฐ ปีการศึกษา 2562

ธันวาคม 4, 2018 nikhom 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีประกาศ เรื่อง นโบายและแนวปฏิบัติแนวการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิทินการรับนักเรียน ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี [อ่านต่อ]

แบบฟอร์ม ปพ.5 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 6

กันยายน 24, 2018 nikhom 0

คุณครูสามารถดาวน์โหลด เพื่อนำไปใช้ได้ตามอัธยาศัย คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ปรับปรุงครั้งที่ 6 บันทึกคะแนนเป็นทศนิยม ตารางเวลาเรียน เพิ่มการแก้ไขคะแนนรายวัตถุประสงค์ และ คู่มือลำดับการใช้งาน (23 – 09 – 2561)

TEDET 2561

กรกฎาคม 19, 2018 nikhom 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ TEDET ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศการปักเสื้อพละ

พฤษภาคม 20, 2018 nikhom 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี แจ้งประกาศการปักชื่อ-สกุลบนเสื้อพละ ดังนี้ เสื้อพละโรงเรียนสุราษฎร์ธานีปักชื่อ-สกุลด้วยด้ายสีขาวปักจุดแสดงชั้นปีตามสี และเสื้อสีโรงเรียนสุราษฎร์ธานีให้ปักด้วยด้ายสีขาวทั้งชื่อ-สกุลและจุดแสดงชั้นปี กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ผู้ใ [อ่านต่อ]

การแต่งกาย

พฤษภาคม 14, 2018 nikhom 0

ตามประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานีเรื่อง เปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นั้น ให้นักเรียนเข้าเรียนตามตารางเรีียนและแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน (หมายเหตุ ม.ต้น แต่งกายชุดลูกเสือ) งานวิชาการ

ประกาศผลนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม

เมษายน 7, 2018 nikhom 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศผลนักเรียนชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.4 ประเภทนักเรียนทั่วไปและนักเรียนเดิม