ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2562

มีนาคม 26, 2019 nikhom 0

ผลการคัดเลือกนักเรียน  ประเภท นักเรียนความสามารถพิเศษ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2562 ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายละเอียด ดังแนบ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายละเอียด ดังแนบ  

ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

มีนาคม 19, 2019 nikhom 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2562 ฉบับปรับปรุงตาม สพฐ. ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  รับนักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ (E.P.) (เพิ่มเติม) และ ประกาศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ที่มีศักยภาพเข้าเรียนชั้นมัธยม [อ่านต่อ]

ประกาศรับนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์ ปีการศึกษา 2562

มีนาคม 18, 2019 nikhom 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่องการเรียกรับนักเรียนแทนผู้ที่สละสิทธิ์ ประเภทห้องเรียนพิเศษ   ประกาศสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี้เพื่อดูรายละเอียด ประกาศสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี้เพื่อดูรายละเอียด

รายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

กุมภาพันธ์ 26, 2019 nikhom 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี รายงานผลการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษ สรุปผลการรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประเภท จำนวนรับ 23-ก.พ.-62 24 [อ่านต่อ]

No Image

ประกาศ เรื่องนโบายและแนวปฏิบัติแนวการรับนักเรียน สพฐ ปีการศึกษา 2562

ธันวาคม 4, 2018 nikhom 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีประกาศ เรื่อง นโบายและแนวปฏิบัติแนวการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิทินการรับนักเรียน ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี [อ่านต่อ]

แบบฟอร์ม ปพ.5 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 6

กันยายน 24, 2018 nikhom 0

คุณครูสามารถดาวน์โหลด เพื่อนำไปใช้ได้ตามอัธยาศัย คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ปรับปรุงครั้งที่ 6 บันทึกคะแนนเป็นทศนิยม ตารางเวลาเรียน เพิ่มการแก้ไขคะแนนรายวัตถุประสงค์ และ คู่มือลำดับการใช้งาน (23 – 09 – 2561)