ประกาศแนวนโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566

กุมภาพันธ์ 6, 2023 วิชาการ 0

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน Click รายงานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน Click การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษ [อ่านต่อ]

ประกาศรับสมัครสอบ Pre-Test ม.1 ปีการศึกษา 2566

พฤศจิกายน 25, 2022 วิชาการ 0

ดาวน์โหลดประกาศ Click กำหนดการ รับสมัคร 20 ธ.ค. 65 – 9 ม.ค. 66 ชำระเงินภายในวันที่ 10 ม.ค. 66 ประกาศเลขที่นั่งสอบวันที่ 11 ม.ค. 66 สอบวันที่ 15 ม.ค. 66 ประกาศผลวันที่ 20 ม.ค. 66 สมัครผ่าน https://www.st.ac.th/pretest/

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดปิดและเปิดสถานศึกษา

เมษายน 1, 2022 วิชาการ 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จึงกำหนดการปิดและเปิดสถานศึกษาของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 1. กำหนดปิด  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564           วันที่ 2 เมษายน 2565 2. กำหนดเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565           วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 อ่านประกาศ

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเรียนรูปแบบ onsite ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

มกราคม 24, 2022 วิชาการ 0

โรงเรียนกำหนดจัดเตรียมความพร้อมในการเรียนรูปแบบ onsite ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 27 – 28 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี คลิกอ่านประกาศ

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเลื่อนรูปแบบการเรียนออนไซต์ (Onsite)ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

มกราคม 13, 2022 วิชาการ 0

โดยจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17-28 มกราคม 2565   และเปิดเรียนรูปแบบออนไซต์ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565 คลิกอ่านประกาศ

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเลื่อนรูปแบบการเรียนออนไซต์ (Onsite)ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

มกราคม 2, 2022 วิชาการ 0

โดยจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4 – 14 มกราคม 2565   และเปิดเรียนรูปแบบออนไซต์ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565  คลิกอ่านประกาศ  

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การขยายเวลาเรียนรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

พฤศจิกายน 26, 2021 วิชาการ 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอขยายเวลาเรียนในรูปแบบออนไลน์  ตั้งแต่วันที่ 1 – 17 ธันวาคม 2564  คลิกอ่านประกาศ

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การขยายเวลาเรียนรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

พฤศจิกายน 11, 2021 วิชาการ 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอขยายเวลาเรียนในรูปแบบ Online ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2564  คลิกอ่านประกาศ