กันยายน 22, 2023 วิชาการ 0

click ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  เรื่อง  การทดสอบวัดความรู้นักเรียน “Pre ม.1 ”  ปีการศึกษา  2567 โดยรับสมัครและชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 9-19 พฤศจิกายน 2566 ทาง http://www.st.ac.th/pretest/ สอบวันที่ 17 ธันวาคม 2566

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 

กรกฎาคม 19, 2023 วิชาการ 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 อ่านประกาศ

ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ

กรกฎาคม 12, 2023 วิชาการ 0

แจ้งให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เข้าระบบสำรวจแววความสามารถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ให้เสร็จภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 ลิงค์ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ  https://mi-test.obec.go.th/student/login.php ชื่อผู้ใช้ระบบ :เลขประจำตัวประชาช [อ่านต่อ]

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565

กรกฎาคม 10, 2023 วิชาการ 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565 รายงาน SAR  2565

นิเทศติดตามการจัดการเรียนเรียนรู้สู่สมรรถนะด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

กรกฎาคม 5, 2023 วิชาการ 0

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร พร้อมด้วย นางสุจินต์ ภิญญานิล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และนายวิทยา สริขา ศึกษานิเทศก์ ร่วมกับคณะกรรมการนิเทศ ติด [อ่านต่อ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ประจำปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

มีนาคม 14, 2023 วิชาการ 0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ประจำปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ คลิกอ่านประกาศ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 และ ม.4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ

กุมภาพันธ์ 24, 2023 วิชาการ 0

click ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 และ ม.4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 click ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  ม.1 click ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  ม.4