ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2558

มกราคม 21, 2015 วิชาการ 0

ปฎิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 แสดงปฏิทินด้วย google

No Image

ประกาศรายชื่อนักเรียนประเภทนักเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ ครั้งที่ 2

มีนาคม 28, 2014 วิชาการ 0

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) โครงการ EET  โครงการ EP นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์และภาษา โครงการศิลป์-ภาษา

No Image

ประกาศรายชื่อนักเรียนประเภทนักเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ

มีนาคม 19, 2014 วิชาการ 0

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เพิ่มเติม) โครงการ สสวท.  / วิทย์คณิต / EET   รายชื่อนักเรียน โครงการ English Program (EP)  รายชื่อนักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม) โครงการ MOU สพฐ./พสวท.สมทบ/EET    รายชื่อนักเรียน โครงการส่งเสริมความ [อ่านต่อ]