ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย

มีนาคม 29, 2023 hr 0

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย อ่านประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือก ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

มีนาคม 27, 2023 science 0

คลิก อ่านประกาศผล ม.1 ประเภทนักเรียนทั่วไป คลิก อ่านประกาศผล ม.4 ประเภทนักเรียนทั่วไป คลิก อ่านประกาศผล ม.1 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ คลิก อ่านประกาศผล ม.4 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ โดยให้นักเรียน ม.1 มารายงานตัวในวันที่ 29 มีนาคม 2566 และ นักเรียน ม.4 มารายงานต [อ่านต่อ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน, สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย

มีนาคม 27, 2023 hr 0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน, สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย อ่านประกาศ

ประกาศ ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างชาติจัดการเรียนการสอนฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มีนาคม 23, 2023 budget 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างครูชาวต่างชาติจัดการเรียนการสอน โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (ENGLISH PROGRAM) และครูต่างชาติจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษห้องเรียนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล [อ่านต่อ]

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง สรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประจำปีการศึกษา 2566

มีนาคม 22, 2023 hr 0

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียนโรงเรียนสุราษฏร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. ต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียน [อ่านต่อ]