Category: ประชาสัมพันธ์

ส.ค. 29

การประชุมคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เป …

Continue reading

ส.ค. 23

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์ ในว …

Continue reading

ส.ค. 11

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคร …

Continue reading

ส.ค. 10

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโครงการ สอวน ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโครงการ สอวน ศูนย์มหาวิทยาล …

Continue reading

ส.ค. 10

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ขอเชิญนักเรียนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร …

Continue reading

ก.ค. 13

กำหนดสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ตารางสอบ ตารางห้องสอบ

ก.ค. 12

ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสี 2560

ก.ค. 04

ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบโอลิมปิกวิชาการ สอวน.

คลิกดูรายละเอียด >>> กำหนดการ ,วันเวลาสอบ คลิก …

Continue reading

มิ.ย. 23

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูอัตราจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่งคร …

Continue reading

มิ.ย. 20

แผนพัฒนาตนเอง(ID Plan)

  ไฟล์นำเสนอ ดร.สมคิด นาคขวัญ ดาวโหลดคลิกที่นี่ คุ …

Continue reading