Category: ประชาสัมพันธ์

ต.ค. 16

ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้องานจัดซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกดูรายละเอียด >>>ประกาศ ประกวดราคาซื้องานจั …

Continue reading

ต.ค. 16

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

คลิกดูรายละเอียด >>> การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีง …

Continue reading

ต.ค. 10

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริษัทจัดทัศนศึกษา โครงการกิจกรรมค่ายวิทยาศาตร์ คณิตศาตร์ และสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างจ้างเห …

Continue reading

ต.ค. 09

ประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่   …

Continue reading

ต.ค. 05

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คลิกดูรายละเอียด >>>ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ

ก.ย. 26

ค่ายโอลิมปิกวิชาการ

ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย1 …

Continue reading

ก.ย. 23

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษา

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีมีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างจ้างเหม …

Continue reading

ก.ย. 11

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกำหนดสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันจันทร์ที่ 18-วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560

ตารางสอบ ตารางห้องสอบ

ก.ย. 05

การรับสมัครสอบ TOEIC

  การรับสมัคร : สำหรับนักเรียนและนักศึกษา (ทุกสถาบ …

Continue reading

ส.ค. 29

ภาพบรรยากาศ การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำ 2560

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ …

Continue reading