ประกาศเรียกรายงานตัว ม.4 ปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนทั่วไป เพิ่มเติมครั้งที่ 1

คลิกอ่านประกาศ เลื่อนลำดับแผนการเรียนและเรียกรายงานตัว-มอบตัว
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนทั่วไป เพิ่มเติมครั้งที่ 1