No Image

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตุลาคม 9, 2013 webadmin 0

      ตามที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร  เป็นลูกจ้างชั่วคราว    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา (แทนอัตราว่าง) รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๐กันยายน – ๔  ตุลาคม  ๒๕๕๖   นั้น  บัดนี้ขั้นตอนก [อ่านต่อ]

No Image

ประกาศการเข้าค่ายโอลิมปิกฟิสิกส์ ของศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ตุลาคม 2, 2013 science 0

โดยลงทะเบียนวันที่ 7 ตุลาคม 2556 เวลา 12.00 น. และพิธีเปิดเวลา 13.00 น. ณ อาคารสมเพชรวารี นักเรียนและวิทยากรจะเข้าพัก ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี   Download  รายละอียดและกำหนดการค่ายโอลิมปิก

No Image

กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

กันยายน 24, 2013 วิชาการ 0

 เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครู นักเรียน เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย และเพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชนได้รับ ทราบกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จึงกำหนดดังนี้ ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึก [อ่านต่อ]

No Image

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กันยายน 16, 2013 budget 0

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานีมีความประสงค์ดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ระบบงาน ผู้สนใจติดต่อขอรับซองเสนอราคา ได้ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน – 23 กันยายน พ.ศ [อ่านต่อ]

No Image
No Image

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทยคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 4 รายการ เตรียมไปต่อระดับภาค

กันยายน 10, 2013 yingpu 0

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทยคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 4 รายการ เตรียมไปต่อระดับภาค เมื่อวันที่  6  กันยายน  2556  โรงเรียนสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  63 กลุ่มสาระการเรียนรุ้ภาษาไทย ระดับสหวิทยาเขต สุราษฎร์ธานี เ [อ่านต่อ]

No Image

ประกาศสอบราคาซืื้อ อุปกรณ์กระจายสัญญาณความเร็วสูง

กันยายน 6, 2013 budget 0

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์กระจายสัญญาณความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจขอรับรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก [อ่านต่อ]

No Image

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ศึกษาดูงาน

กันยายน 6, 2013 budget 0

เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เข้าศึกษาดูงานแนวทางการปฏิบัติงานทางด้านการบริหารงานบุคคล การเงิน และ สิทรัพย์ ของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ทั้งในเรื่องงานบ [อ่านต่อ]

No Image

ผลการแข่งขันทักษะคอมพิเตอร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

กันยายน 6, 2013 register 0

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายงานผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ (1)  การแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2556 รายการแข่งขัน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลการแข่งขันไ [อ่านต่อ]